ÚTF



Přednášky z moderní fyziky 2004 

pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505



Také v roce 2004 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky, tentokráte na téma

Einsteinův zázračný rok 1905 a jeho dědictví

Záhy tomu bude 100 let, co Albert Einstein na jaře roku 1905 během pouhých tří měsíců dokončil tři vědecké publikace, které významně ovlivnily vývoj moderní fyziky. V přednáškách určených zejména studentům středních škol si tato díla a některé jejich důsledky připomeneme.


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 210 nebo 112 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu "A",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

7. 10. Speciální relativita

(dr. P. Krtouš)

    Prolog: Newton, Maxwell, éter a patentový úředník

V článku z 30.6.1905 Einstein zformuloval speciální teorii relativity, která přinesla radikálně odlišný pohled na povahu prostoru a času. Srovnáním s předchozími Newtonovými představami vysvětlíme základní rysy tohoto nového obrazu světa.
Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/zizaly/.

    Epilog: E=mc2, další důsledky a praktické aplikace

21. 10. Fotoefekt a cesta do kvantového světa

(dr. J. Dolejší)

    Prolog: záření černého tělesa a Planck

V článku z 18.3.1905 zavedl Albert Einstein světelná kvanta (fotony), pomocí nichž se mu podařilo přirozeně vysvětlit takzvaný fotoelektrický jev. Učinil tím natolik významný krok na cestě ke kvantové teorii, že byl za tuto práci v roce 1921 odměněn Nobelovou cenou.

    Epilog: indukovaná emise, lasery, debata s Bohrem

4. 11. Brownův pohyb a statistická fyzika

(dr. O. Bílek)

    Prolog: atomisté, Mach a Einsteinova doktorská práce

V článku z 11.5.1905 Einstein pomocí studia nahodilého pohybu částic v kapalinách demonstroval existenci atomů a stanovil i jejich rozměry. Přispěl tím k rozvoji statistické fyziky, která představuje elegantní a důležitý most mezi mechanikou a termodynamikou.
Simulaci Brownova pohybu je možné nalézt na adrese http://nanoatlas.ifs.hr/brownian_motion.html. (soubor brownian_motion_my.swf).

    Epilog: nahodilé pohyby a systémy s deterministickým chaosem

18. 11. Obecná relativita

(doc. O. Semerák)

    Prolog: dlouhá cesta od speciální k obecné relativitě, Einstein v Praze

Deset let po vytvoření speciální relativity prezentoval Einstein dne 25.11.1915 svoji obecnou teorii relativity. Podle ní je gravitace způsobena zakřivením prostoročasu. Přiblížíme podstatu této zvláštní myšlenky a také pozoruhodné důsledky, které tato idea má pro astrofyziku - budeme hovořit zejména o existenci černých děr.
Přednášku (soubor OTR.ps) je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/OTR/OTR.ps.

    Epilog: relativistická kosmologie, velký třesk

2. 12. Gravitační čočky

(dr. D. Heyrovský)

    Prolog: klasické testy obecné relativity: stáčení perihélia, rudý posuv a ohyb paprsků

Mezi řadu efektů, které obecná relativita předpovídá, patří ohyb paprsků v gravitačním poli. Einstein si uvědomil, že hmotná tělesa proto mohou díky své gravitaci fungovat jako čočky. Ty jsou dnes běžně pozorovány, ať už je způsobují galaxie, kupy galaxií nebo samotné hvězdy.
Přednášku (soubor cocky-hires.pdf) je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/Cocky/cocky-hires.pdf, v menším rozlišení zde.

    Epilog: moderní testy obecné relativity, binární pulsar, gravitační vlny

16. 12. Cestování v čase

(dr. P. Krtouš)

    Prolog: stroje času ve sci-fi literatuře: Arbes, Wells

Podle teorie relativity je současnost jen relativní pojem a čas plyne pro různé pozorovatele různě. Díky tomu je principiálně možné cestovat do budoucnosti. Vysvětlíme, že takzvaný paradox dvojčat při tom nevzniká. Existuje však možnost cestovat do minulosti? Mohly by roli "strojů času" hrát červí díry? Za jistých okolností opravdu ano, ale ...
Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/StarTrip/.

    Epilog: jak funguje stroj času (experimentální demonstrace)




Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997

Předchozí ročníky PMF: 1998

Předchozí ročníky PMF: 1999

Předchozí ročníky PMF: 2000

Předchozí ročníky PMF: 2001

Předchozí ročníky PMF: 2002

Předchozí ročníky PMF: 2003


7/7/2003