ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2003 

pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505I v roce 2003 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky, tentokráte na téma

Od velkého třesku k jedinečné Zemi

Cyklus je určen především studentům středních škol


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: konečná trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 112, 156 nebo 175 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu "A",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

16.10. Kdy a jak vesmír zrodil atomy

(Doc. J. Podolský)

Popíšeme, jak probíhal vznik různých prvků, tzv. nukleosyntéza. Poznáme, že lehké atomy vznikly již na počátku vesmíru, zatímco ty hmotnější se "uvařily" postupně až v nitrech hvězd. Řeč bude při tom o rovnici E=mc^2, jaderných reakcích, ale také o atomových bombách a jejich tvůrcích.

30.10. Reliktní mikrovlnné záření a jeho poselství

(Doc. J. Langer)

Z celé oblohy k nám přilétají fotony, jež jsou pozůstatkem období, kdy byl vesmír ještě velmi mladý a žhavý. Kosmická sonda WMAP toto záření právě nyní precizně proměřuje. S velikou přesností z něj lze určit například stáří vesmíru, rychlost jeho rozpínání i to, z čeho je složen.

13.11. Co tvoří "temnou energii" a "temnou hmotu" ve vesmíru ?

(Prof. J. Chýla)

Poznatky získané sondou WMAP znamenají revoluci v kosmologii: podle nich tvoří 73 % vesmíru tzv. "temná energie" (kladná kosmologická konstanta), 23 % "temná hmota" a pouhá 4 % obvyklá baryonová hmota. V přednášce budeme spekulovat o tom, co by mohlo onou tajemnou energií a hmotou být z pohledu částicové fyziky.

27.11. Jaké jsou a jak vznikly vesmírné struktury

(Prof. J. Palouš)

První hvězdy se nejspíše zrodily už 200 milionů let po velkém třesku. Utvářely se jejich hierarchické struktury: galaxie, kupy galaxií, supergalaxie. V přednášce budeme hovořit o jejich vlastnostech, parametrech a o jejich vývoji.

11.12. Jedničná Země, vzácný život ?

(Doc. Z. Pokorný)

V závěrečné přednášce letošního cyklu obrátíme svou pozornost k otázce, nakolik je život ve vesmíru jedinečný. Dnes už známe celou řadu tzv. exoplanet, které obíhají kolem vzdálených hvězd. Jsou to však světy vhodné pro rozvoj života? Proč se právě na naší Zemi mohl vyvinout až do stádia pokročilé technické civilizace?
Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, KTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997

Předchozí ročníky PMF: 1998

Předchozí ročníky PMF: 1999

Předchozí ročníky PMF: 2000

Předchozí ročníky PMF: 2001

Předchozí ročníky PMF: 2002


7/7/2003