ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2002 

pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505I v roce 2002 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky, tentokráte na téma

Klíče k vesmíru

aneb velké teorie, velké experimenty

Cyklus je určen především studentům středních škol


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: konečná trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 112, 156 nebo 175 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu "A",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Po dobu výluky metra v důsledku záplav (asi do půlky listopadu) funguje náhradní autobusová linka X-C, která jezdí podél trasy metra C.

Plán přednášek:

17.10. Částice, interakce a urychlovače

(Dr. J. Dolejší)

Všechny známé struktury ve vesmíru jsou vybudovány jen z několika málo druhů fundamentálních částic, navzájem spojených základními fyzikálními interakcemi. K jejich hlubšímu poznání jsou zapotřebí ještě větší urychlovače, než jsou dnes například ve středisku CERN, ještě rychlejší počítače a ještě chytřejší hlavy.

31.10. Kosmické záření a astročásticová fyzika

(Dr. J. Řídký)

Zemi neustále ze všech směrů bombarduje kosmické záření - bezpočet částic, z nichž některé mají energie mnohem vyšší, než umí produkovat největší pozemské urychlovače. Právě ty budou zaznamenávat a zkoumat detektory ambiciózního projektu Observatoře Pierra Augera

14.11. Plazma a obří lasery (i v Praze)

(Ing. J. Ullschmied)

Od roku 2000 funguje v Praze druhý největší funkční laser v Evropě nazvaný PALS. V přednášce se dozvíme základní parametry tohoto unikátního zařízení i překvapivý příběh jeho budování. S jeho pomocí lze studovat chování plazmatu za extrémních podmínek, včetně simulace hvězdných a planetárních atmosfér.

28.11. Gravitační vlny a jejich detektory

(Doc. J. Podolský)

Einsteinova teorie gravitace předpovídá řadu pozoruhodností: velký třesk, černé díry, ale také tzv. gravitační vlny. Jedná se o malé deformace prostoru a času, které se šíří od supernov, srážejících se hvězd či jiných zdrojů a nesou cenné astrofyzikální informace. Popíšeme vlastnosti těchto vln i vysoce citlivé detektory LIGO a VIRGO, které se v současnosti dokončují.

12.12. Modely vesmíru a měření reliktního záření

(Prof. J. Bičák)

Závěrečnou přednášku věnujeme kosmologii. Einsteinova teorie relativity a pečlivá pozorování hlubin kosmu dnes poskytují věrný obraz vesmíru jako celku i základních etap jeho vývoje. Zaměříme se především na nedávná měření tzv. reliktního mikrovlnného záření družicí COBE, která prokazují existenci velkého třesku, zárodků galaxií a přinášejí další významné údaje.
Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, KTF MFF UK, tel. (02) 21912505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997

Předchozí ročníky PMF: 1998

Předchozí ročníky PMF: 1999

Předchozí ročníky PMF: 2000

Předchozí ročníky PMF: 2001


10/10/2002