ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2005 

pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Také v roce 2005 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky, tentokráte na téma

Geometrická krása světa


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 210 nebo 112 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu "A",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

13. 10. Kterak Newton odvodil Keplerovy elipsy

(doc. J. Podolský)

Všichni známe Keplerovy zákony pohybu planet i Newtonovy dynamické zákony mechaniky. V přednášce ukážeme, jakým způsobem Isaac Newton z předpokladů své fyzikální teorie odvodil geometrické zákony Keplerovy. Překvapivou roli v této kauze sehraje i Richard Feynman.
Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/index.html.

27. 10. Je náš prostor zakřivený?

(dr. P. Krtouš)

Newton chápal gravitaci jako sílu působící bezprostředně mezi tělesy. Přesně před 90 lety přišel Albert Einstein s pozoruhodnou představou, že gravitace není nic jiného než zakřivení prostoru a času. Deformace prostoru se popisuje tzv. neeuklidovskými geometriemi. V přednášce přiblížíme historii jejich objevu i to, jak je Einstein využil ve své obecné teorii relativity.

10. 11. Kolik dimenzí má svět

(doc. J. Langer)

Třírozměrný zakřivený prostor si lze představit jako plochu v čtyřrozměrném euklidovském prostoru. Je to jen matematické znázornění nebo má dodatečná dimenze nějakou realitu? Čtenáři Isaaca Asimova důvěrně znají vícedimenzionální hyperprostor, kterým se lze rychle přesunovat do vzdálených míst vesmíru. Budeme jednou takto cestovat na druhý konec Galaxie? Podle teorie strun má prostoročas 10 či 22 "reálných" dimenzí. Proč tedy vnímáme jen tři?
Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/index.html.

24. 11. Symetrie v mikrosvětě

(doc. P. Cejnar)

Symetrie není jen zajímavým projevem geometrického světa, ale pravděpodobně také univerzálním klíčem k pochopení struktury fyzikálních zákonů. Na kvantové úrovni je samotný tvar elementárních pohybových rovnic důsledkem symetrií, o nichž jsme ještě nedávno neměli tušení. Po cestě od geometrie k algebře a zase zpátky se ovšem nemůžeme vrátit stejní...
Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/cejnar/symetrie.ppt.

8. 12. Geometrie v buňce

(prof. J. Štěpánek)

Vnitřní svět buňky je vysoce organizovaným a efektivně řízeným systémem složitých molekul se specializovanými funkcemi, které obvykle úzce souvisejí s jejich geometrií. Přiblížíme některé pozoruhodné vnitrobuněčné fyzikální procesy, které jsou důležité pro syntézu bílkovin, přeměnu a přenos energie, či fungování vnitrobuněčného transportu.

22. 12. Jaká čísla rostou v přírodě

(Mgr. L. Zdeborová)

V závěrečné přednášce letošního cyklu se rozhlédneme po rostlinném světě kolem nás a pokocháme se jeho krásou. Ukážeme skrytou geometrii květů, šišek či lístků a prozradíme, co mají společného s tak abstraktním pojmem, jako jsou Fibonacciho čísla.
Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/index.html.
Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997

Předchozí ročníky PMF: 1998

Předchozí ročníky PMF: 1999

Předchozí ročníky PMF: 2000

Předchozí ročníky PMF: 2001

Předchozí ročníky PMF: 2002

Předchozí ročníky PMF: 2003

Předchozí ročníky PMF: 2004


7/7/2003