Popularizační činnost ÚTF


Popularizační činnost

Pracovníci ústavu se významně podílejí na přednáškách a další výuce v prvním dvouletí a pro další obory fakulty (matematiku, učitelství), částečně též pro jiné fakulty a na propagaci a popularizaci fakulty, fyziky a vědy vůbec včetně jejich historických, filosofických a kulturních aspektů.

Mimo jiné, pod záštitou ústavu běží Fyzikální korespondenční seminář - korespondeční soutěž z fyziky pro středoškolské studenty. Pro středoškoláky ÚTF dále pořádá Přednášky z moderní fyziky. Byl zde též vyvynut interaktivní počítačový systém Famulus vhodný pro numerické výpočty, zpracování dat, simulace a grafickou prezentaci výsledků. V neposlední řadě níže můžete nalézt několik popularizačních článků.

Přednášky

Výstava

Popularizační články


Poslední úprava: 2015-11-05 22:13 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page