Fyzikální časopisy on-line

Knihovna MFF UK poskytuje pro pracovníky MFF UK on-line přístup k řadě odborných časopisů. Jejich podrobný přehled naleznete na stránkách knihovny:

Některé vybrané fyzikální časopisy on-line:

American Physical Society
Elsevier
Springer
American Astronomical Society
ostatní vydavatelé

Archiv e-printů:


Poslední úprava: 2018-12-06 13:46 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page