Lidé na ÚTF

Personální obsazení katedry

V současnosti má katedra 28 pracovníků, z toho 4 profesory a 4 docenty. Níže naleznete některé základní informace o členech katedry.

Doktorandi oboru F-1

Ústav teoretické fyziky se významnou měrou podílí na přípravě doktorandských studentů v oboru F-1 (Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika) a D-2 (Obecné otázky fyziky). Část doktorandských studentů těchto oborů má své školitele na ÚTF. Navíc je prof. J. Bičák předsedou oborové rady F-1 a doc. J. Langer předsedou oborové rady D-2.

Studenti studijního směru teoretická a matematická fyzika

Ústav je garantem studijního směru Teoretická fyzika. Velká část studentů tohoto oboru má své vedoucí diplomové práce právě na ÚTF.


Poslední úprava: 2018-12-04 17:57 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page