Knihovna ÚTF (Librtfy)


Vítejte v Librtfy

Librtfy, neboli knihovna Ústavu teoretické fyziky slouží zejména pracovníkům ústavu a studentům teoretické fyziky.

Knihovna obsahuje mj. knihy kupované z grantů pracovníků ústavu, kopie obtížně dostupných knih či starší tituly převážně v ruském jazyce. Seznam knih naleznete v on-line katalogu knihovny. Knihy se nacházejí buď přímo v místnosti Librtfy (T1118) nebo v pracovnách pracovníků ústavu.

Vedle toho naleznete v Librtfy odborné a populární časopisy odebírané ústavem.

Studenti mající zájem nahlédnout do knih či časopisů v Librtfy mohou kontaktovat kteréhokoli pracovníka ústavu.

Provozní informace

Knihy z Librtfy si mohou volně půjčovat pracovníci ÚTF. Ostatním zaměstnacům MFF může knihu, po náležitém vyřízení formalit, zapůjčit kterýkoli pracovník Librtfy. Studentům a dalším osobám se knihy půjčují pouze ve výjmečných případech. Knihy jsou však studentům k dispozici kdykoli k nahlédnutí přímo v Librtfy.

Na WWW stránkách http://utf.mff.cuni.cz/knihovna/katalog.pl se nachází on-line katalog knihovny. Zde si můžete vyhledat, jaké knihy jsou ve fondu ÚTF a kde se momentálně nacházejí.

Informace pro pracovníky ÚTF

Pokud si nějakou knihu z Librtfy půjčujete či ji vracíte (hlavně pokud knihu půjčujete jiné osobě), prosím, zaznamenejte to v katalogu (kolonka umístění). Změny v umístění knih je možné zadávat ze všech počítačů v pracovnách na ÚTF.

Pokud si chcete půjčit knihu dlouhodobě a jedná se knihu z fondu MFF UK (má knihovní signaturu), prosím, zajděte do knihovny MFF UK (stačí tady v Tróji) a přehlaste si knížku na sebe. Momentálně je většina fakultních knih půjčena na velmi úzký okruh osob.

Do katalogu je samozřejmě možné zařadit další knihy. Časem bychom tam rádi přesunuly všechny knihy patřící přímo ÚTF, knihy patřící fondu MFF UK koupené z grantů pracovníků ÚTF, které se dlouhodobě vyskytují na ÚTF, a případně Vaše některé soukromé knihy, pokud je chcete dát k dispozici ostatním (jedná se hlavně o často půjčované tituly jako MTW či Hawking-Ellis). Pokud máte v pracovně nějaké další ústavní knihy či knihy koupené z grantu, zaneste je, prosím, Evě, která je zadá do databáze.

Novinky

14. února 2003
Do knihovny dorazily nové svázané kopie knih. Jsou již v katalogu a zařazeny na regálech.
zima 2003
Zařazeny knihy nakupované z grantu.

Nové kopie knih

Nové knihy z grantů


Poslední úprava: 2007-01-14 16:29 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page