Vědecký profil ÚTF


Fyzika na ÚTF

Ústav teoretické fyziky, jak již název napovídá, se zaměřuje na výzkum v teoretické a matematické fyzice. Práce pracovníků ústavu má těžiště hlavně v následujících oblastech:

Relativistická fyzika a astrofyzika
J. Bičák, J. Langer, J. Podolský, O. Semerák, T. Ledvinka, P. Krtouš
Počítačová fyzika
T. Ledvinka, J. Obdržálek
Matematická statistická fyzika
R. Kotecký
Kvantová teorie rozptylu více těles
J. Horáček
Teorie vlnovodů
K. Fišer
Filosofie a historie fyziky
J. Langer, J. Bičák, J. Podolský, P. Krtouš a další

Zejména aktivní jsou skupiny zaměřené na:

Skupina kolem prof. Bičáka je součástí Pražské relativistické skupiny zabývající se relativistickou fyzikou a astrofyzikou.

Skupina kvantové mechaniky kolem prof. Horáčka se zabývá kvantovou teorií rozptylu více těles.

Na vědecké práci ústavu se vedle jejích pracovníků podílí i doktorandi oboru F-1.


Poslední úprava: 2018-12-05 17:26 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page