ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2008pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Vážení přátelé, milí studenti, také v roce 2008 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tradičním podzimním cyklu přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Na co se ptá dnešní fyzika?


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá stanice "Kuchyňka" autobusem č. 102, 186 nebo 210 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je následující:

16. 10. Co nám odhalí obří urychlovač LHC?

(dr. J. Dolejší)

Právě v těchto dnech je uváděn do provozu dlouho očekávaný největší urychlovač částic v historii zvaný LHC. V přednášce popíšeme technické podrobnosti tohoto nebývalého projektu a prozradíme, jaké naděje do něj vkládají experimentální i teoretičtí fyzikové.

Informace související s tématem přednášky lze najít na strankách:

http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/dolejsi.html

http://public.web.cern.ch/public/

http://lhc.avcr.cz/

30. 10. Pomůže nám ITER postavit termonukleární fúzní elektrárny?

(dr. J. Mlynář)

Zdrojem energie Slunce i hvězd je slučování lehkých atomových jader při vysokých teplotách, čili termonukleární fúze. Ovládnutí tohoto mohutného zdroje v pozemských podmínkách by zajistilo energetickou budoucnost lidstva. Podaří se nám to v dohledné době? Velké mezinárodní projekty JET a ITER, o nichž budeme hovořit, jsou klíčové milníky v tomto náročném úsilí.

Informace související s tématem přednášky lze najít na strankách:

http://www.jet.efda.org/

http://www.iter.org/

http://fusionforenergy.europa.eu/

http://fttf.fjfi.cvut.cz/

V sobotu 8. listopadu 2008 od 10 do 16 hodin se koná Den otevřených dveří Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v jehož rámci lze navštívit Tokamak COMPASS, viz http://www.ipp.cas.cz/cz

13. 11. Co spatříme na cestě do podivného kvantového světa?

(dr. V. Kapsa)

Vydáme-li se do hlubin hmoty, zjistíme, že mikrosvět se řídí úplně jinými pravidly, než jaká známe z každodenní zkušenosti. Jsme tedy nuceni provést hlubokou revizi řady přirozených představ a myšlenek. Právě to se úspěšně zdařilo kvantové teorii, jejíž hlavní aspekty v přednášce vysvětlíme.

Text přednášky lze najít na strankce: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/kvantovka/Cesta_do_Mikrosveta.ppt

27. 11. Najdeme v mikrosvětě částice nebo vlny?

(doc. J. Podolský)

Jak jsme se dozvěděli v předchozí přednášce, kvantový svět je plný podivností. Jednou z nich je tzv. dualizmus: stejné objekty se někdy chovají jako částice, ale v jiné situaci jako vlnění! Tuto zvlášnost popíšeme na příkladu dvojštěrbinového experimentu a nastíníme pravidla, jimiž se řídí.

Text přednášky lze najít na strankce: http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/Kvant/Dvojster.htm

11. 12. Jak vypadá svět podle teorie relativity?

(doc. O. Semerák)

V závěrečné přednášce letošního cyklu obrátíme naši pozornost od mikrosvěta naopak k největším a nejhmotnějším objektům, které ve vesmíru existují. V předvánoční atmosféře budeme mluvit o hvězdách, galaxiích, černých dírách, velkém třesku na počátku času i o jiných fascinujících objektech a procesech, které dokáže popsat Einsteinova obecná teorie relativity.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007


7/7/2008