ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2007pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Vážení přátelé, milí studenti, i v roce 2007 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tradičním podzimním cyklu přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Poslové vesmíru


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice trasy C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá stanice "Kuchyňka" autobusem č. 102, 201 nebo 210 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je následující:

11. 10. Elektromagnetický pohled do vesmíru

(dr. D. Heyrovský)

Základní metodou zkoumání kosmu je analýza elektromagnetického záření vzdálených objektů. Díky moderním pozemským i družicovým přístrojům je dnes sledujeme v celém spektru od rádiových vln přes infračervené, optické, ultrafialové a rentgenové záření až po gama fotony. V přednášce nastíníme, čím se tato okna do vesmíru liší a co můžeme pohledem do nich zjistit.

25. 10. Mikrovlnná záře velkého třesku

(doc. J. Langer)

Z celé oblohy k nám přilétají fotony, jež jsou pozůstatkem období, kdy byl vesmír ještě velmi mladý a žhavý. Kosmická sonda WMAP toto reliktní mikrovlnné záření precizně proměřuje. S velkou přesností z něj lze určit stáří vesmíru, rychlost jeho rozpínání i to, z čeho je složen.

Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/relikt/langer2007.ppt

8. 11. Těžko polapitelná neutrina

(doc. R. Leitner)

Neutrina patří mezi nejobtížněji zachytitelné elementární částice. Přitom vznikají v ohromném množství v nitrech hvězd včetně našeho Slunce, v supernovách a při velkém třesku. Nedávno se zjistilo, že mají velice malou ale nenulovou klidovou hmotnost. Popíšeme historii tohoto důležitého objevu i připravované experimenty.

22. 11. Lovci kosmického záření

(dr. M. Prouza)

Zemi neustále ze všech stran bombardují částice kosmického záření. Některé mají energii větší, než dokáže vyrobit jakýkoli pozemský urychlovač. V roce 2001 se za spoluúčasti českých vědců začal v Argentině stavět ohromný detektor kosmického záření. Představíme jeho první výsledky i částečné řešení záhady rekordních energií.

Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/Augere/augere.pdf

6. 12. Družice a studium zemské ionosféry

(dr. V. Truhlík)

Bezprostřední okolí Země, ionosféra a magnetosféra, jsou ovlivňovány proudem částic a záření ze Slunce. Ke studiu těchto jevů se používají především umělé družice. Budete mít možnost zblízka vidět letuschopný exemplář úspěšného českého satelitu řady Magion.

20. 12. Meteority a meteory - svědkové vzniku sluneční soustavy

(dr. J. Borovička)

V předvánoční atmosféře budeme hovořit o tom, že meteority nejsou na Zem spadlé hvězdy, ale zbytky materiálu, z něhož se zrodily planety a měsíce. Ukážeme, kterak se studují jejich dráhy, jak dobrodružné bývá pátrání po místech dopadu a jaké poselství je v nich zašifrováno.
Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997

Předchozí ročníky PMF: 1998

Předchozí ročníky PMF: 1999

Předchozí ročníky PMF: 2000

Předchozí ročníky PMF: 2001

Předchozí ročníky PMF: 2002

Předchozí ročníky PMF: 2003

Předchozí ročníky PMF: 2004

Předchozí ročníky PMF: 2005

Předchozí ročníky PMF: 2006


7/9/2007