ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2006 

pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Také v roce 2006 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky, tentokráte na téma

Podivuhodný svět moderní fyziky


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 210 nebo 112 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu "A",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

12. 10. O strojích času

(dr. P. Krtouš)

Díky relativitě současnosti a odlišnému plynutí času pro různé pozorovatele je v principu možné cestovat do budoucnosti. Lze ale cestovat také do minulosti? Budeme hovořit o tom, jak by takové "stroje času" mohly fungovat a zda by při tom vznikaly neřešitelné paradoxy.

Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/index.html.

26. 10. Chaos nad zmatek

(dr. D. Heyrovský)

V přednášce se dozvíme, že dokonce i jednoduché fyzikální systémy mohou někdy vykazovat velmi složité chování. Jejich chaotický vývoj však není nahodilý, existuje v něm deterministický řád, který fyzikové dokážou exaktně studovat a využívat v reálných aplikacích.

9. 11. Kouzelný stroj na částice

(dr. J. Dolejší)

V podzemním tunelu poblíž Ženevy se rodí mocný urychlovač LHC a v obrovitých umělých jeskyních rostou magické stroje, které budou srážky částic sledovat a analyzovat. Podívejme se do tohoto světa a pokusme se pochopit, o co v něm půjde.

Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://atlas.ch//index.html
a http://www-hep.fzu.cz/obecne/multimedia/PlanetaVeda0603191805.avi.

23. 11. Detekce gravitačních vibrací

(doc. J. Podolský)

Podle Einsteinovy obecné teorie relativity je gravitace deformací prostoru a času. Prostoročasové kontinuum se může také rozvibrovat - například po výbuchu supernovy nebo srážce černých děr. Vznikají tak gravitační vlny, které se fyzikové již více než padesát let marně pokoušejí zachytit.

Materiál k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/index.html.

7. 12. Fyzika jako umění

(doc. J. Langer)

Ukážeme, že "vědecký" a "umělecký" přístup ke světu nejsou navzájem nepřátelské, ale naopak se harmonicky doplňují a ovlivňují. Konkrétními příklady jsou matematická idea "zlatého řezu" a její aplikace ve výtvarném umění, vliv Isaaca Newtona na literaturu "věku rozumu", anebo význam teorie relativity a kvantové fyziky pro umění a filosofii 20. století.
Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997

Předchozí ročníky PMF: 1998

Předchozí ročníky PMF: 1999

Předchozí ročníky PMF: 2000

Předchozí ročníky PMF: 2001

Předchozí ročníky PMF: 2002

Předchozí ročníky PMF: 2003

Předchozí ročníky PMF: 2004

Předchozí ročníky PMF: 2005


7/7/2003