ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2010pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Vážení přátelé, milí studenti, také v roce 2010 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tradičním podzimním cyklu přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Do nitra hmoty i vesmíru


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 102 nebo 186 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je následující:

7. 10. Století moderní fyziky

(doc. J. Langer)

V průběhu minulého století se naše znalosti světa zásluhou fyziky a astronomie nebývale rozšířily a prohloubily. Podařilo se popsat nebývalé množství nových podivných jevů jak v mikrosvětě tak ve vzdáleném vesmíru. V přednášce shrneme hlavní fakta i revoluce na této fascinující cestě poznání.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2010/Langer.ppt.

21. 10. Od atomů (a molekul) ke kvantové mechanice

(dr. V. Kapsa)

Objev elektronů J. J. Thomsonem a jádra atomu E. Rutherfordem vyvolal intenzívní pokusy objasnit, proč atomy a molekuly drží pohromadě. Zároveň se fyzikové snažili objasnit existenci a tvar spekter atomů a molekul. Výsledkem jejich snažení je kvantová mechanika, která začala vznikat po roce 1925 a je dnes jednou z fundamentálních fyzikálních teorií.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2010/Kapsa.ppt.

4. 11. Od objevu atomového jádra k urychlovači LHC

(doc. J. Dolejší)

Před sto léty provedl Rutherford experimenty s rozptylem alfa-částic na zlaté fólii, jež vedly k modelu atomu s těžkým jádrem a elektronovým obalem. V rozptylových experimentech byla následně objevena většina dnes známých částic. Jsme si ale jisti, že stále neznáme všechny; novou šanci přinesl urychlovač LHC. Pokračující pochopení mikrosvěta vede také k lepšímu pochopení vesmíru.

Materiál k přednášce je na adrese http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/textbook/particle_textbook_CZ.htm, spoustu dalších informací a odkazů najdete na http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/dolejsi.html.

18. 11. Gravitační čočky a temná hmota vesmíru

(dr. D. Heyrovský)

Jedním z hlavních pozorovaných efektů, které předpovídá obecná teorie relativity, je ohyb paprsků v gravitačním poli. Již Einstein si uvědomil, že hmotná tělesa tedy mohou díky své gravitaci fungovat jako čočky. Ty jsou dnes běžně pozorovány, ať už je způsobují hvězdy, galaxie či jiné astrofyzikální objekty. Proto jsou i jedinečným nástrojem pro zkoumání nesvítící temné hmoty.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2010/Heyrovsky-web.ppt.

2. 12. Černé díry, červí díry a cestování v čase

(doc. P. Krtouš)

Díky relativitě současnosti a odlišnému plynutí času pro různé pozorovatele, například v okolí černých děr, je v principu možné cestovat do budoucnosti. Lze ale cestovat také do minulosti? Budeme spekulovat o tom, jak by takové stroje času mohly fungovat a jestli by při tom vznikaly neřešitelné paradoxy.

Materiály k přednášce je možné nalézt na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/index.html, konkrétně: http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/StarTrip/.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009


7/7/2008