ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2016pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a OVVP MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505Milí studenti, vážení přátelé, i v roce 2016 si Vás Ústav teoretické fyziky dovoluje pozvat na tradiční podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Chvála vln


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak první zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo "Pelc Tyrolka" autobusem č. 112 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je následující:

6. 10. Maxwellovy elektromagnetické vlny

(dr. T. Ledvinka)

Jsou zásadní pro studium světa a umožňují činnost mnoha přístrojů, které denně používáme. Ale jak se na ně přišlo a co jsou zač? Právě tomu je věnována úvodní přednáška. Dozvíme se též o prvních rádiových přenosech, radiolokátoru, mikrovlnce a naslouchání elektromagnetickým vlnám z vesmíru.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Maxwellovy-Vlny.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/P8LuRHYbLCU.

20. 10. Světelné vlny

(prof. P. Malý)

Vlny světla mají výjimečné postavení, protože umožňují zrakové vnímání. Optika patří k nejstarším vědám, ale stále se rozvíjí a hraje významnou roli v základním výzkumu i v současné společnosti (spektroskopie, lasery, optická komunikace po internetu, DVD, LED, holografie, optické paměti atd.).

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Svetelne-Vlny.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/NJk9C27YI5U.

3. 11. Vlny v okolí Země

(dr. J. Chum)

V přednášce se stručně seznámíme s vlastnostmi a projevy elektromagnetických vln v plazmovém (ionizovaném) okolí Země a s jejich využitím pro studium horní atmosféry a ionosféry. Uvidíme, že variabilita zemského okolí je často vlnového původu a že může mít svůj zdroj na Slunci i na Zemi.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Vlny_v_okoli_Zeme.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/A4UlIfzqsvc.

17. 11. přednáška se nekoná - státní svátek

1. 12. Vlny uvnitř Země

(prof. O. Čadek)

Elastické vlny vznikající při zemětřeseních nezpůsobují jenom zkázu, ale umožňují efektivně studovat zemské nitro "tomografickou" metodou. Díky seismickým vlnám dnes známe vnitřní strukturu a složení Země i to, jak se v minulosti vyvíjel zemský povrch nebo za jakých podmínek vznikl Měsíc.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Vlny_v_Zemi.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/Frvx71s4v_A.

15. 12. Einsteinovy gravitační vlny

(prof. J. Podolský)

Tak jako Maxwell ze své nové teorie odvodil existenci elektromagnetických vln, tak i Einstein ze své obecné teorie relativity hned odvodil existenci gravitačních vln. Letos, právě 100 let po Einsteinově předpovědi, byly tyto vlny poprvé detekovány. Přiblížíme jejich historii, současnost i budoucnost.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2016/Einsteinovy_gravitacni_vlny.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/WWRRizAw2K8.

Videozáznam diskuze po přednášce je na adrese https://youtu.be/hVM5bfFfzx8.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015


1/7/2016