ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2012pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Vážení přátelé, milí studenti, také v roce 2012 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tradičním podzimním cyklu přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Nejnovější Nobelovy ceny za fyziku


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 201 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek, v nichž popíšeme fyzikální obsah a význam jednotlivých Nobelových cen i osoby laureátů, je následující:

11. 10. Rok 2011 a 2006: kosmologie

(prof. J. Podolský)

Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt a Adam G. Riess za objev zrychleného rozpínání vesmíru pozorováním vzdálených supernov a John C. Mather a George F. Smoot za objev planckovského charakteru a anizotropie reliktního mikrovlnného záření.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2012/Podolsky_PMF_2012.pdf.

25. 10. Rok 2010: grafen

(ing. L.Smrčka)

Andre Geim a Konstantin Novoselov za průlomové experimenty týkající se dvojrozměrného uhlíkového krystalu - grafenu.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2012/Smrcka_PMF_2012.pdf

a http://dml.cz/dmlcz/141979.

8. 11. Rok 2009 a 2005: kvantová optika

(prof. P. Malý)

Charles Kuen Kao za převratné výsledky ohledně přenosu světla v optických vláknech, Willard S. Boyle a George E. Smith za vynález zobrazovacího polovodičového prvku (CCD senzoru), Roy J. Glauber za příspěvek ke kvantové teorii optické koherence a John L. Hall a Theodor W. Hänsch za rozvoj přesné laserové spektroskopie.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2012/Maly_PMF_2012.pdf.

22. 11. Rok 2008 a 2004: částicová fyzika

(prof. J. Hořejší)

Yoichiro Nambu za objev mechanizmu spontánního narušení symetrie v subatomární fyzice, Makoto Kobayashi a Toshihide Maskawa za objev narušené symetrie předpovídají existenci alespoň tří rodin kvarků v přírodě a David J. Gross, H. David Politzer a Frank Wilczek za objev asymptotické volnosti v teorii silných interakcí.

6. 12. Rok 2007: obří magnetorezistence

(doc. L. Havela)

Albert Fert a Peter Grünberg za objev gigantické magnetorezistence (GMR).

Materiál k přednášce je na adrese http://dml.cz/dmlcz/141833.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011


15/8/2012