ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2014pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a OVVP MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Vážení přátelé, milí studenti, také v roce 2014 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tradičním podzimním cyklu přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

S fyzikou

po sluneční soustavě


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak první zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo "Pelc Tyrolka" autobusem č. 112 --- hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je následující:

9. 10. Srážky kosmických těles se Zemí: případ Čeljabinsk

(dr. J. Borovička)

V pátek 15. 2. 2013 došlo nad městem Čeljabinsk k pádu malé planetky. Šlo o největší zaznamenaný objekt od pádu tzv. Tunguzského meteoritu v roce 1908. V přednášce shrneme unikátní poznatky, které se o této události podařilo získat vědcům z Astronomického ústavu v Ondřejově, a porovnáme tento případ s jinými pády těles meziplanetární hmoty.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/Celjabinsk_MFF2014.pdf.

23. 10. Jak se rodily planety?

(dr. M. Brož)

Před 4,56 miliardami let vznikaly v prostředí plynoprachového disku planety sluneční soustavy — nejprve obří a poté terestrické. Při interakci mezi obřími planetami a plynem se významně měnily oběžné dráhy planet, což dnes umíme popisovat fyzikálními modely.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/zrod_planet_Broz.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese http://youtu.be/KRUcz6P6sr0.

6. 11. Jak fouká sluneční vítr?

(prof. Z. Němeček)

I když sluneční vítr — nepřetržitý tok částic vycházejících z koróny Slunce — známe více než 60 let, jeho projevy nás stále překvapují. V přednášce zmíníme nejen historii jeho objevu a zkoumání, ale i dosud nezodpovězené otázky šíření slunečního větru od Slunce. Představíme i pokrok, který přináší nový způsob měření jeho parametrů družicovým přístrojem vymyšleným a postaveným na fakultě.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/slunecni_vitr_Nemecek.ppt.

20. 11. Ledové měsíce velkých planet a možnost života na nich

(doc. O. Čadek)

Řada těles ve vnějších částech sluneční soustavy, například Enceladus či Europa, je tvořena ledem a pod svým povrchem ukrývá rozsáhlé oceány slané vody. Fyzika studuje, nakolik jsou tyto vodní rezervoáry dlouhodobě stabilní a zda mohou být vhodným prostředním pro vznik a udržení života.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/ledove_mesice.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://www.youtube.com/watch?v=rI3z54Begfk.

4. 12. Planety mimo sluneční soustavu

(dr. D. Heyrovský)

Ještě před 20 lety vycházely naše znalosti o planetách jen z pozorování sluneční soustavy. V roce 1995 byla nalezena 51 Peg b, první z dnes již tisíců známých exoplanet. Jejich pozorování umožňuje zkoumat donedávna zcela hypotetické otázky: Kolik je v Galaxii planet? Kde se vyskytují? Mají exoplanety exoměsíce? Jaké mají atmosféry? Mohou hostit život? Jsou-li tam žáby taky?

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2014/exoplanety.pptx.

Videozáznam přednášky je na adrese https://www.youtube.com/watch?v=rrd__hFRaGQ.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013


6/6/2014