ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2013pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

OVVP a OMK MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Vážení přátelé, milí studenti, také v roce 2013 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tradičním podzimním cyklu přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Velká fyzika

hlavní mezinárodní projekty dneška


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo "Pelc Tyrolka" autobusem č. 112 --- hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je následující:

10. 10. LHC: největší urychlovač všech dob

(doc. R. Leitner, doc. J. Dolejší)

Před pár lety byl v evropské laboratoři CERN uveden do provozu největší urychlovač částic v dějinách zvaný LHC s obřími detektory ATLAS a CMS, na jejichž konstrukci a vědeckém provozu mají podíl i čeští fyzici. V přednášce popíšeme technické podrobnosti tohoto nebývalého projektu i nejnovější výsledky, především významný objev Higgsova bosonu aspirující na Nobelovu cenu.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2013/Leitner_PMF_2013.ppt.

Videozáznam přednášky je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2013/PMF 2013_01_Leitner.avi.

24. 10. ITER: na cestě k řízené termonukleární fúzi

(dr. J. Mlynář)

Zdrojem energie Slunce i hvězd je slučování lehkých atomových jader při vysokých teplotách. Ovládnutí tohoto mohutného zdroje zde na Zemi by zajistilo energetickou budoucnost lidstva. Gigantické mezinárodní projekty JET a ITER jsou klíčové milníky v tomto náročném úsilí.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2013/Mlynar_PMF_2013.ppt.

Videozáznam přednášky je na adrese https://connect.cesnet.cz/p8on58c4omf/.

7. 11. PALS a ELI: obří lasery v Praze

(dr. B. Rus)

Od roku 2000 funguje v Praze jeden z největších evropských laserů zvaný PALS a právě nyní se zde realizuje ještě ambicióznější projekt extrémního laseru ELI. V přednášce se dozvíme základní parametry těchto zcela unikátních zařízení i to, co lze s jejich pomocí studovat.

Videozáznam přednášky je na adrese https://connect.cesnet.cz/p2qjjgnoqaa/.

21. 11. Auger: gigantický detektor kosmického záření

(dr. M. Prouza)

Zemi neustále bombardují částice kosmického záření, z nichž některé mají energii větší, než dokáže vyrobit jakýkoli pozemský urychlovač. V Argentině dnes funguje za spoluúčasti českých vědců ohromný detektor, Observatoř Pierra Augera. Představíme nejen jeho konstrukci ale i výsledky.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2013/Prouza_PMF_2013.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://connect.cesnet.cz/p1t80gjczjb/.

5. 12. LIGO, VIRGO, LISA: detektory gravitačních vln

(prof. J. Podolský)

Einsteinova teorie gravitace předpovídá existenci gravitačních vln, nepatrných deformací prostoročasu, jež se šíří od supernov, srážek hvězd, černých děr nebo od velkého třesku. Popíšeme význam a vlastnosti těchto vln i jejich supercitlivé detektory: LIGO, VIRGO a plánovaný projekt LISA.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2013/Podolsky_PMF_2013.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://connect.cesnet.cz/p85i1z3i4ru/.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012


22/6/2013