ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2015pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a OVVP MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505Milí studenti, vážení přátelé, i v roce 2015 si Vás Ústav teoretické fyziky dovoluje pozvat na tradiční podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

100 let

Einsteinovy obecné relativity


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak první zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo "Pelc Tyrolka" autobusem č. 112 --- hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je následující:

8. 10. Prolog: Einstein v Praze

(prof. J. Podolský)

Albert Einstein začal formulovat obecnou relativitu, zatím nejlepší teorii gravitace a klíčový nástroj dnešní fyziky a astronomie, během svého pražského pobytu v letech 1911-12. Popíšeme jeho tehdejší vědeckou činnost i to, jak se stal profesorem, co učil, kde bydlel a s kým se zde setkával.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2015/Einstein_v_Praze.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/RPGebgA_qsA.

22. 10. Krátký přehled obecné teorie relativity

(doc. O. Semerák)

V přednášce shrneme podstatu teorie (výchozí principy, geometrický jazyk, základní rovnice), nové předpovědi i hlavní aplikační oblasti: modelování vesmíru, studium černých děr a gravitačních vln.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2015/100let-OTR.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/oszLKJcwHLU.

5. 11. Gravitační ohyb světla - nový nástroj astronomie

(dr. D. Heyrovský)

Odklon světelných paprsků v gravitačním poli byl jedním z prvních experimentálních testů obecné teorie relativity. Dnes pomocí něj hledáme exoplanety i mapujeme rozložení hmoty ve vesmíru.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2015/gravitacni_ohyb_svetla.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/VZbktQ7K-hc.

19. 11. Bestiář obecné teorie relativity - nové horizonty

(doc. P. Krtouš)

Pochopení gravitace jako zakřivení prostoročasu odhalilo zcela nové jevy: černé a červí díry, cestování do minulosti, vznik vesmíru ve velkém třesku atd. Nahlédneme do jejich geometricko-kauzálního zákulisí a vysvětlíme i rozdíl mezi možným koncem vesmíru ve velkém "krachu" či velkém "rupu".

3. 12. přednáška se nekoná - slavíme vznik OTR dne 25. listopadu 1915

17. 12. Epilog: A co gravitační vlny?

(prof. J. Podolský)

Einstein svou dynamickou teorií předpověděl existenci gravitačních vln: prostoročasových deformací, jež vznikají při srážkách černých děr, neutronových hvězd, v supernovách či velkém třesku. Popíšeme vlastnosti těchto vln i jejich (zatím neúspěšné...) detektory LIGO, VIRGO a LISA.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2015/gravitacni_vlny_PMF2015.pdf.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/Z3r9ZZYGGG4.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014


1/7/2015