ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2017pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

a OVVP MFF UK, Praha
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505Milí studenti a studentky, vážení přátelé, také v roce 2017 si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky. Tentokrát na téma

Potkal jsem Einsteina, pánové ...


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak první zastávka "Pelc Tyrolka" autobusem č. 112 nebo druhá "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je:

12. 10. Einsteinův rok zázraků 1905

(prof. J. Podolský)

Atomy existují, fotoefekt je kvantový a fyzika je relativní. Šestadvacetiletý Einstein, který stále nemůže najít místo na univerzitě, posílá začátkem roku 1905 do časopisu Annalen der Physik několik revolučních článků, jež stojí u zrodu hlavních teorií 20. století: relativity a kvantové mechaniky. Nahlédneme do nich a stručně popíšeme jejich význam. Zmíníme se i o tom, jak bylo toto pozoruhodné období Einsteinova života ztvárněno v seriálu Génius., který se minulý rok natáčel v Čechách.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/EP_6TOcKPw0.

26. 10. Dar přítele Röntgena - atomy, atomy, ukažte se

(doc. S. Daniš)

První cesty do nitra hmoty: Röntgen, Laue, otec a syn Braggové. Náhoda přeje připraveným - a profesor Röntgen připravený byl. Jeho paprsky X znamenaly průlom nejdříve v lékařské diagnostice a o pár let později také ve fyzice. I po více než sto letech nám pomáhají porozumět struktuře a vlastnostem materiálů kolem nás.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/Eq8EvIQUohI.

9. 11. Od katodových paprsků do nitra atomu

(doc. S. Daniš)

Struktura atomu odhalena!!! Thomson, Lenard, Rutherford, Bohr, Becquerel, manželé Curierovi, Einstein a spol. Katodové paprsky byly pro fyziky záhadou téměř půl století. Odhalení jejich povahy vedlo k odkrytí tajemství atomární hmoty. S trochou nadsázky můžeme tvrdit, že katodové paprsky "rozbily atom". Ale pomohly také sestrojit třeba elektronový mikroskop...

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/TchQuSYB0iM.

23. 11. Jádro ve službách války

(prof. P. Cejnar)

Americký a německý jaderný výzkum 1938-1945. Objev řetězového štěpení uranu na začátku 2. světové války učinil z fyziky obor strategického významu, ale zároveň postavil vědce do morálně nelehké situace. Mají přispívat k vývoji ničivé zbraně? V přednášce ožijí klíčové momenty historie amerického a německého jaderného výzkumu za války i dramatické osudy některých jeho protagonistů.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/Klw_h9qtIm8.

7. 12. Dialog Einsteina s Bohrem

(prof. P. Cejnar)

Dva pohledy na kvantovou fyziku a co o nich soudíme dnes. Zákony světa atomů a kvant jsou tak nevšední, že v názoru na ně se neshodli ani jejich objevitelé. Mnoho let trvající polemika Einsteina s Bohrem o základech kvantové fyziky sice nepřinesla jasné rozuzlení, ale právě díky ní dnes víme o mikrosvětě mnohem víc. Rozumíme i tomu, v čem se nám kvantová fyzika asi už navždy bude zdát podivná.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/45oVtl_4tWo.

21. 12. Nejkrásnější z teorií

(prof. J. Podolský)

Vznik a ověření obecné relativity, její přínos, a co bude dál. Mnozí pokládají Einsteinovu obecnou teorii relativity, jež vysvětluje gravitaci zakřivením prostoročasu, za mistrovské dílo. Popíšeme okolnosti jejího vzniku a zmíníme, že rovnice gravitačního pole odvodil současně i David Hilbert. Zastavíme se také u klasických i moderních testů této fascinující teorie, jejích astronomických aplikací a možností, jak Einsteinovu teorii gravitace zobecňovat.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/ggFv4PcHl8Q.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016


8/8/2017