ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2019pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505

stručná historieMilí studenti a studentky, vážení přátelé, také v roce 2019 si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky. Tentokrát na téma

Fyzika Země a jejího okolí

50 let od Apolla 11


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak první zastávka "Pelc Tyrolka" autobusem č. 112 nebo druhá "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je:

10. 10. Co víme (a nevíme) o vzniku Země a Měsíce

(doc. M. Brož)

O podmínkách, ve kterých vznikala terestrická tělesa, vypovídají geochemická a radiometrická měření, od nejstarších pevných částic v meteoritech, datovaných na 4,567 ± 0,001 mld let, až po horniny pocházející ze zemského a lunárního pláště. V poslední době se studuje, jak by těmto měřením vyhovoval brzký vznik planet v plynném disku, v němž zároveň s kondenzací plynu probíhaly pozoruhodné aerodynamické jevy ovlivňující pohyb pevných částic, jejich akreci i dopravu vody na Zemi.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/VQIsu7SR_qM

24. 10. Magnetosféra aneb kosmické prostředí okolo Země

(doc. F. Němec)

Zemské magnetické pole představuje pro tok nabitých částic ze Slunce, takzvaný sluneční vítr, velmi efektivní překážku. Prostředí za touto překážkou je kontrolováno magnetickým polem Země a klíčovou roli pro jeho dynamiku hrají nejrůznější elektromagnetické vlnové jevy. Popíšeme hlavní oblasti magnetosféry, přičemž zvláštní pozornost budeme věnovat formování a významu Van Allenových radiačních pásů objevených hned na začátku kosmonautiky.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/Xe2SkYA7-Lk.

7. 11. Výzkum a modelování změn zemského klimatu

(dr. M. Žák a dr. P. Huszár)

V přednášce ukážeme, jaké fyzikální faktory jsou podstatné pro dlouhodobý vývoj klimatu, jak se klima měnilo v minulosti a čím je unikátní aktuální vývoj. Představíme také, jak klima fyzikálně modelovat, jaké modely dnes existují, z čeho se skládají a jaké jsou jejich limity. Nakonec se podíváme i na konkrétní příklad, jak klima ovlivňují velká města, kde dnes žije již většina populace.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/C5U6gTef3Xc.

21. 11. Země v pohybu: desková tektonika a její fascinující důsledky

(dr. A. Špičák)

Před 50 lety, v téže době, kdy vrcholil kosmický program Apollo, byla zformulována teorie deskové tektoniky. Ta dnes vysvětluje příčiny prakticky všech procesů ve svrchních vrstvách zemského tělesa, včetně zemětřesení a sopečných erupcí. Přednáška osvětlí souvislosti těchto tektonických procesů na významných světových událostech z posledních let a představí několik poznatků moderní geofyziky, které teorii deskové tektoniky dále zpřesňují.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/hEMZIGc-Ugo.

Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2019/Zeme_v_pohybu_Ales_Spicak_PMF2019.pdf.

5. 12. Stejná, a přece tolik jiná Země

(prof. O. Čadek)

Složením a strukturou se Země příliš neliší od svých nejbližších vesmírných sousedů, Venuše a Marsu. Přesto se tato tři tělesa vyvíjela zcela odlišně a pouze na Zemi jsou podmínky vhodné pro udržení života. Fyzikální studium Země a družicový výzkum terestrických planet ukazují, proč tomu tak je.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/87ZUHvwLpr8.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016

Předchozí ročník PMF: 2017

Předchozí ročník PMF: 2018


29/7/2019