ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2022pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505

stručná historieMilí studenti, vážení přátelé! Také v roce 2022 si vás dovolujeme pozvat na tradiční (letos 52.) podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky i širší veřejnost, tentokrát na téma


Slavné fyzikální školy 20. století


kodaňská škola kvantové teorie

britská škola matematické relativityPřednášky letošního cyklu se konají opět na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo "Pelc Tyrolka" autobusem č. 187 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T"vždy ve čtvrtek od 18:15, zpravidla jednou za čtrnáct dní.

Všechny přednášky budou kvalitně nahrány a záznamy poté zveřejněny na kanále LLionTV sítě YouTube. Přímé odkazy budou vždy s odstupem několika dní uvedeny na této stránce.


Plán přednášek je:

10. 11. 2022 Erwin Schrödinger a vznik kvantové teorie

(doc. Filip Grygar)

První část přednášky se zaměří na dějinné představy o teorii hmoty či záření, Planckův objev kvanta, Einsteinovo rozšíření kvantové hypotézy v podobě dualismu světla a de Broglieho smělou koncepci s využitím Einsteinova náhledu na dualismus hmoty a Bohrův klasicko-kvantový model atomu. Druhá část přednášky pojedná o ideových sporech mezi Heisenbergovou maticovou mechanikou a Schrödingerovou vlnovou mechanikou. Kromě několika poznámek ke Schrödingerově životu se přednáška zastaví u jeho způsobu myšlení, přístupu ke kvantové teorii i její kritice.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/DuaqcwQm7WU

24. 11. 2022 Niels Bohr: začátek nejistoty

(prof. Pavel Cejnar)

S jistou nadsázkou se Niels Bohr dá přirovnat ke starozákonnímu Mojžíšovi: fyzikální lid vyvedl z otroctví klasické fyziky, ale do kvantové země zaslíbené jej nechal dovést jinými. Co je vlastně Bohrovým fyzikálním odkazem? Ukážeme, že jasná stopa tohoto muže s geniální intuicí je patrná nejen v tzv. staré kvantové teorii a v základech jaderné fyziky, ale také v nejhlubších, běžně nevyslovovaných premisách dnešního fyzikálního myšlení.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/ptEqirgW8bQ

8. 12. 2022 Werner Heisenberg: magický krok ke kvantové mechanice

(doc. Tomáš Mančal)

První kompletní formulace moderní kvantové mechaniky spatřila světlo světa v roce 1925 v článku O novém kvantově teoretickém významu kinematických a mechanických vztahů Wernera Heisenberga. Občas je tento článek považován za dílo mystického vnuknutí, jehož původu nelze porozumět. V této přednášce se pokusíme ukázat, že s vhodným vysvětlením, jsou hlavní myšlenky práce nejen relativně srozumitelné, ale naopak dokonce vhodné pro laický úvod do kvantové mechaniky.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/tEvBEhEW9B8

12. 1. 2023 Roger Penrose: legenda matematické fyziky

(prof. Jiří Podolský)

Sir Roger Penrose, nyní působící v Oxfordu, je pokládán za jednoho z největších žijících matematiků a matematických fyziků. Zabývá se především obecnou relativitou a kosmologií, ale je i znalcem kvantové teorie, respektovaným filozofem vědy a spisovatelem. Získal řadu ocenění, včetně Nobelovy ceny za fyziku v roce 2020, a to za důkaz, že vznik černých děr je nevyhnutelným důsledkem rovnic obecné teorie relativity. Šíře jeho zájmů, hloubka jeho znalostí a neortodoxnost myšlenek je udivující. V přednášce se ji pokusíme nastínit.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/yGk-1b4U0IM

26. 1. 2023 Stephen Hawking: jeho osud a dílo

(prof. Jiří Podolský)

V přednášce připomeneme výjimečný životní příběh tohoto slavného anglického teoretického fyzika, kosmologa a spisovatele, profesora v Cambridge. Přestože byl více než 50 let paralyzován onemocněním ALS, výrazně přispěl k pochopení překvapivých důsledků obecné teorie relativity a kvantové teorie. Spolu s Rogerem Penrosem zformulovali a dokázali obecné teorémy o gravitačních singularitách. Předpověděl také, že černé díry nejsou úplně černé, ale vydávají tzv. Hawkingovo záření.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/PS7boLAQ8Mw


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016

Předchozí ročník PMF: 2017

Předchozí ročník PMF: 2018

Předchozí ročník PMF: 2019

Předchozí ročník PMF: 2020

Předchozí ročník PMF: 2021


16/11/2022