ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2021pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505

stručná historieMilí studenti, vážení přátelé! Také v roce 2021 si vás dovolujeme pozvat na tradiční (letos 51.) podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Křižovatky fyziky 20. století


Přednášky jsou volně inspirovány událostmi zachycenými v knize Einstein opět v Praze - fyzika v seriálu Génius, při jehož natáčení v letech 2016-17 jsme se zúčastnili jako odborní poradci.Křest této knihy, která právě vychází v nakladatelství MatfyzPress, se uskuteční
v úterý 9. 11. 2021 od 18:00 v historické posluchárně číslo F1
v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Karlově, adresa Ke Karlovu 5, Praha 2

Záznam křtu knihy je na adrese https://youtu.be/Gc4LRgBkyFw


Plán následujících přednášek je:


Přednášky letošního cyklu se konají opět na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo "Pelc Tyrolka" autobusem č. 187 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T"vždy ve čtvrtek od 18:15, zpravidla jednou za čtrnáct dní.

Všechny přednášky budou kvalitně nahrány a záznamy poté zveřejněny na kanále LLionTV sítě YouTube. Přímé odkazy budou vždy s odstupem několika dní uvedeny na této stránce.


11. 11. 2021 Od Zeemanova jevu ke kvantovým číslům

(doc. Stanislav Daniš)

Od objevu elektronu koncem 19. století až do poloviny století následujícího se fyzikové snažili odhalit, jak jsou tyto elementární částice v atomu uspořádány. Rozhodující pro objevení struktury atomu byla jejich spektra. Ta nám otevřela cestu k poznání kvantových vlastností elektronů - a jejich prostřednictvím k pochopení atomů, molekul i pevných látek. A to byl teprve začátek velkých objevů. Nejen jim bude věnován tato přednáška...

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/1bSf1xODVqA

25. 11. 2021 Luminiscenční materiály jako nenápadní asistenti převratných objevů fyziky

(prof. Jan Valenta)

Dnes definujeme luminiscenci (světélkování) jako světelné záření látek způsobené jejich vybuzením ze základního stavu dodáním energie různým způsobem (pojem zahrnuje i známé termíny fluorescencence či fosforescence). Materiálů schopných účinně luminiskovat se v přírodě vyskytuje celkem málo (říkáme jim luminofory, nesprávně fosfory). Cesta k poznání a pochopení luminiscence až po schopnost navrhnout a vyrobit žádoucí luminofory byla dlouhá – začíná u alchymistů a významně se na ní podíleli osobnosti jako A. E. Becquerel, Philipp Lenard či Bernhard Gudden (působící za 2. světové války na pražské univerzitě). Luminiscence se stala nenápadným asistentem při objevech atomové a jaderné fyziky – stojí tedy za trochu pozornosti.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/ptEqirgW8bQ

9. 12. 2021 Němečtí atomoví fyzici a uranový projekt - mýty a fakta o morálce slavných vědců

(dr. Filip Grygar)

Přednáška se zabývá desítky let trvajícím sporem o roli německých atomových vědců za druhé světové války. O jejich působení v nacistickém Uranovém spolku existovala dvě protikladná stanoviska. Převládající a tradovaná verze poukazovala na to, že němečtí vědci nechtěli z morálních důvodů pro Hitlera sestrojit atomovou bombu. Druhé stanovisko oproti tomu tvrdilo, že němečtí vědci intenzivně pracovali nejen na atomovém reaktoru, ale také na atomové zbrani. V přednášce si tento spor přiblížíme a rovněž vyjdeme z nejnovějších dokumentů, které se již jednoznačně přiklánějí k druhé verzi.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/X2TifqQvY0Y

Prezentaci ke stažení najdete zde

13. 1. 2022 Atomové jádro - brána do světa elementárních částic a interakcí

(prof. Pavel Cejnar )

I kdyby atom byl velký jako školní třída, jádro by stále bylo jen nepatrným zrnkem prachu. Tento maličký objekt přesto nese téměř celou hmotnost atomu. Snahou odhalit vnitřní strukturu jádra začala dlouhá cesta do hlubin hmoty, která nás dovedla až k objevům všech dnes známých základních částic a pochopení jejich vzájemných interakcí.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/X9xGL-q-Tko

27. 1. 2022 Testy Einsteinovy relativity - proč dnes důvěřujeme této krásné teorii

(prof. Jiří Podolský)

Einsteinova speciální a obecná teorie relativity již více než sto let tvoří základ fyzikálního popisu světa. Bez nich bychom nerozuměli skutečné struktuře a vývoji vesmíru, neměli bychom ale ani přesné družicové navigační systémy GPS a Galileo. Jsou však tyto teorie správné? V přednášce shrneme, jakými všemi druhy testů a cílených ověřování Einsteinova relativita dosud prošla.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/Me1mgYNPMiI


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016

Předchozí ročník PMF: 2017

Předchozí ročník PMF: 2018

Předchozí ročník PMF: 2019

Předchozí ročník PMF: 2020


5/10/2021