Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

27. února 2024
Mathematical Foundations of Modern Cryptography
Mgr. Pavel Hubáček, Ph.D.
Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, and Computer Science Institute, MFF Charles University
(seminář v angličtině)
5. března 2024
Optická vlákna
Ing. Michal Kamrádek, Ph.D.
Institute of Photonics and Electronics, Czech Academy of Sciences

Svět bez internetu si dnes dokáže představit jen málokdo. Internet bez optických vláken a vláknových zesilovačů asi nikdo. Optická vlákna však nemusí sloužit jen v telekomunikacích; vláknové lasery nabízejí hrubou sílu pro řezání a sváření, ale také preciznost a přesnost například pro medicínské aplikace. Přijďte na přednášku a nechejte se vtáhnout do technologie přípravy skleněných vláken tenkých jako lidský vlas!

12. března 2024
Raman Bioimaging of Microorganisms: New Opportunities and Challenges for Raman Spectroscopy
doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Institute of Physics, MFF Charles University
(seminář v angličtině)
19. března 2024
A New Look at Quark Stars
prof. Robert Mann
Department of Physics and Astronomy, University of Waterloo
(seminář v angličtině)

Minulé semináře:


Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  David Heyrovský


© 26. února 2024; Eva Kostrhúnová <eva.kostrhunova@matfyz.cuni.cz>
© 27. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>