Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2007


Proběhlé semináře:

2. října 2007
Towards analytic treatment of binary Kerr black holes
prof. Gerhard Schaefer
Institute for Theoretical Physics, Friedrich-Schiller University, Jena
(seminář v angličtině)

9. října 2007
T-dualita ve strunách a sigma modelech se zakřiveným pozadím
prof. RNDr. L. Hlavatý, DrSc
ČVUT Praha
16. října 2007
Kouzlo fotosytézy: Proč to zajímá teoretického fyzika?
RNDr. Tomáš Mančal, PhD.
MFF UK

23. října 2007
Sommerfeldova teorie jemné struktury spektrálních čar
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc.
MFF UK

30. října 2007
Nonlinear problems in analysis of Krylov subspace methods
prof. Z. Strakoš, D.Sc.
AV ČR a MFF UK
pdf prezentace
6. listopadu 2007
"Five-dimensional extension of general relativity" aneb "časo-prostor či hmoto-časo-prostor?"
Prof. Pavel Smrž
School of Mathematical and Physical Sciences, Newcastle, NSW, Australia
13. listopadu 2007
Kvantové grupy v matematické fyzice
Prof. RNDr. Čestmír Burdík, DrSc
ČVUT Praha

20. listopadu 2007
Radiační poškození specifických komplexů DNA s proteiny - experimentální studie a teoretické modelování
ing. Marie Davídková, CSc
ÚJF AV ČR

27. listopadu 2007
Superlehké slitiny hořčíku
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, PhD
MFF UK

4. prosince 2007
Theory for an indirect dissociative recombination of LiH+ ions
RNDr. Roman Čurík, PhD
AV ČR

11. prosince 2007
New approaches to quantum and semiclassical dynamics: quantuminstantons, replacement manifolds, and dephasing representation ofquantum fidelity
Jiri Vanicek
Laboratory of theoretical chemical physics Ecole Polytechnique Federale de Lausanne


Další ročníky:


© 7. února 2008; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>