Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2004


Proběhlé semináře:

2. března 2004
30 let asymptotické volnosti
Prof. RNDr. Jiří Chýla, DrSc.
FzÚ AV ČR

Třicet let asymptotické volnosti: od barevných kvarků ke kvantové chromodynamice.

Na jaře roku 1973 Frank Wilczek a David Politzer, dva mladí doktorandi, ukázali, ze kvantová teorie pole není mrtva, jak si mnozí teoretici mysleli (a někteří možná i přáli), ale že jistá třída těchto teorií má vlastnost, jež se dnes nazývá asymptotická volnost, která vyústila v renesanci kvantové teorie pole jako základního teoretického nástroje pro popis mikrosvěta. Jedna z těchto tak zvaných neabelovských kalibračních teorií, kvantová chromodynamika, se v průběhu uplynulých 30 let osvědčila jako správná teorie silných interakcí mezi kvarky a gluony a spolu s teorií elektroslabých interakcí dnes tvoří základ tzv. Standardního modelu mikrosvěta. V semináři budou připomenuty historické okolnosti tohoto objevu a zdůrazněn vliv experimentálních dat na formulaci programu, jenž v tento objev vyústil.

9. března 2004
Einstein, Praha a gravomagnetismus tehdy a dnes (k 125. výročí narození Alberta Einsteina)
Jiří Bičák
ÚTF MFF UK
16. března 2004
Problémy sčítání poruchových řad
Prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc.
FzÚ AV ČR
23. března 2004
Braneworld Scenario I
Dr. Masato Arai
FzÚ AV ČR
(seminář v angličtině)
30. března 2004
Is gravitation always attractive?
Prof. Dr. Gernot Neugebauer
Institute of Theoretical Physics, F. Schiller University, Jena
(seminář v angličtině)
6. dubna 2004
Hudební ladění: výklad a demonstrace
Jan Obdržálek
ÚTF
13. dubna 2004
Seminář se nekoná
20. dubna 2004
The Cauchy horizon instability in colliding plane-waves space times I
Prof. J. B. Griffiths
University of Loughborough, U.K.
(seminář v angličtině)
27. dubna 2004
Rekombinace iontů H3+ v laboratorním a kosmickém plazmatu
Doc. J. Glosík
MFF UK
4. května 2004
Tvary čar a ireversibilita
RNDr. I. Paidarová, CSc.
ÚFCh J. Heyrovského
11. května 2004
Kochleovestibulární aparát: orgán sluchu a rovnováhy
MUDr. H. Holcat
1. LF UK

Další ročníky:


© 6. září 2004; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>