Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 1999


Proběhlé semináře:

5. října 1999
seminář se nekoná
12. října 1999
Kvantové grupy a konstrukce representací
Doc. Pavel Šťovíček, DrSc
FJFI, Praha

Literatura k semináři:

Text k semináři

 1. P. Šťovíček Kvantové grupy a konstrukce reprezentací
  TeX, PostScript

Geometrické kvantování

 1. J.-M. Souriau: Structure des Systemes Dynamiques, Dunod, Paris, 1970.
 2. J. Sniatycki: Geometric Quantization and Quantum Mechanics, Springer-Verlag, 1980.
 3. D. J. Simms, N. M. J. Woodhous: Lectures on Geometric Quantization, Lecture Notes in Physics 53, 1976.
 4. N. E. Hurt: Geometric Quantization in Action, D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, 1983.

Metoda orbit

 1. B. Kostant: Quantization and unitary representations, in "Lectures in Modern Analysis III", C. T. Taam (ed.), Lecture Notes in Mathematics 170, pp. 87-208 ,Springer-Verlag, Berlin 1970.
 2. A. A. Kirillov: Elementy Teorii Predstavlenij, Nauka, 1978.
  anglická verze: Elements of the Theory of Representations, Springer-Verlag, New York, 1976.

Poissonovy grupy

 1. J.-H. Lu, A. Weinstein: Poisson Lie groups, dressing transformations and Bruhat decomposition, J. Diff. Geom. 31 (1990), 501-26.

Kvantové grupy

 1. V. G. Drinfel'd: Quantum groups, in "Proceedings of the International Congress of Mathematicians", Berkeley, 1986, A. M. Gleason (ed.), pp. 798-820, American Mathematical Society, Providence, RI.
 2. M. Jimbo: A q-difference analogue of U(g) and the Yang-Baxter equation, Lett. Math. Phys. 10 (1985), 63-9.
 3. M. Jimbo: A q-analogue of U(gl(N+1)), Hecke algebra and the Yang-Baxter equation, Lett. Math. Phys. 11 (1986), 247-52.
 4. S. L. Woronowicz: Compact matrix pseudogroups, Comm. Math. Phys. 111 (1987) 613-65.
 5. L. D. Faddeev, N. Reshetikhin, L. Takhtajan: Quantization of Lie groups and Lie algebras, in "Algebraic analysis", Vol. 1, M. Kashiwara and T. Kawai (eds.), pp. 129-39, Academic Press, New York.
 6. V. Chari, A. Pressley: A Guide to Quantum Groups, Cambridge University Press, 1994.
19. října 1999
"Brasilie očima (geo)fyzika"
Doc. RNDr. O. Novotný, CSc.
MFF UK, Praha
26. října 1999
Inelastic electron-molecule collisions
Anne-Christelle Sergenton, Martin Čížek, J. Horáček
ÚTF
(seminář v angličtině)
2. listopadu 1999
A profusion of black holes from 2 to 11 dimensions
Dr. Jose Lamos
CERN
(seminář v angličtině)
9. listopadu 1999
Kvantová teorie středního pole: korelační funkce a vodivost
RNDr. V. Janiš, CSc.
FÚ AV ČR
16. listopadu 1999
Nobelova cena za fyziku 1999
RNDr. J. Chýla, CSc.
FÚ AV ČR
23. listopadu 1999
Colombeau algebras and product of distributions
Roland Steinbauer
Department of Mathematics, University of Vienna
(seminář v angličtině)
30. listopadu 1999
Seminář bude upřesněn později
7. prosince 1999
Některé kombinatorické problémy
Prof. J.Nešetřil, DrSc.
MFF UK
14. prosince 1999
Astronomické objevy roku 1998
RNDr. J. Grygar, CSc.
FÚ AV ČR

Další ročníky:


© 2. listopadu 1999; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>