Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2012


Proběhlé semináře:

2. října 2012
Kvantové Monte Carlo simulace elektronové struktury pevných látek
Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.
FzÚ AV ČR

9. října 2012
Setkání se studenty
16. října 2012
Gaussian basis sets optimized for complex scaling calculations
RNDr. Petra R. Kaprálová-Ždánská, Ph.D.
ÚFCh AV ČR
23. října 2012
Entanglement ve fotosyntéze: Jak rozšmodrchat, co zašmodrchal kvantový počítač
RNDr. Tomáš Mančal, Ph.D.
MFF UK
30. října 2012
Proč zapisovat čísla různými způsoby
prof. ing. E. Pelantová, CSc.
FJFI ČVUT Praha
6. listopadu 2012
Kritický Isingův model: konformní okrajové podmínky z teorie strun
Mgr. Martin Schnabl, PhD.
FZÚ AV ČR

13. listopadu 2012
Black Hole collisions
Prof. Carlos A.R. Herdeiro
Departamento de Fisica da Universidade de Aveiro, Aveiro, PORTUGAL
(seminář v angličtině)
20. listopadu 2012
100 let kosmického záření - od balónových letů po Observatoř Pierra Augera
Mgr. Michal Prouza, PhD.
FZÚ AV ČR
27. listopadu 2012
seminář se nekoná
4. prosince 2012
Numerická simulace interakce stlačitelného prouděni a elastických struktur
prof. RNDr. M. Feistauer DrSc., dr.h.c.
MFF UK

11. prosince 2012
Relativistic Theory of Electron Transport in Magnetic Layers
doc. RNDr. I.Turek, DrSc.
MFF UK

Další ročníky:


© 13. listopadu 2013; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>