Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2000


Proběhlé semináře:

17. října 2000
Některé metody třírozměrné Riemannovy geometrie
Prof. RNDr. O. Kowalski, DrSc.
MÚ UK
24. října 2000
Ekonofyzika a život v Japonsku
Mgr. L. Pichl, Ph.D.
ÚTF MFF UK
31. října 2000
Modelové studie ve fyzice tenkých vrstev a povrchů
Prof. RNDr. V. Matolín, DrSc.
KEVF MFF UK
7. listopadu 2000
Paleta gravomagnetických efektů
Aktualita: Gamow a jeho světočára; Penrose & Hawking a jejich prostoročasy
Prof. RNDr. J. Bičák, DrSc.
ÚTF MFF UK
14. listopadu 2000
Relativistické vlnové rovnice pro interagující hmotné částice s poločíselným spinem
Prof. RNDr. J. Niederle, DrSc.
FÚ AV ČR
21. listopadu 2000
Nobelova cena za fyziku 2000
Ing. E. Hulicius, CSc.
FÚ AV ČR
28. listopadu 2000
Jaderná energetika současnosti a budoucnosti
Doc. Ing. P. Otčenášek, CSc.
MFF UK
5. prosince 2000
Téma (relativita - teorie pole) bude upřesněno
Prof. L. Lusanna
University of Firenze
(seminář v angličtině)
8. prosince 2000
Mimořádný seminář
Chemistry based resonance theory, applications to vibronic effects in LiH and vibrational predissociation in I2Ne.
Dr. F. X. Gadea
University Paul Sabatier Toulouse
(seminář v angličtině)
12. prosince 2000
Žeň astronomických objevů za rok 1999
RNDr. J. Grygar, CSc
FÚ AV ČR
19. prosince 2000
Formation of the Universe: from classical to quantum cosmology
Prof. H. Nicolai
ředitel A. Einstein Inst. Golm-Potsdam
(seminář v angličtině)
9. ledna 2001
Colliding black holes
Prof. Jeff Winicour
Albert-Einstein-Institute, Golm, Germany
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 20. prosince 2000; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>