Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2001


Proběhlé semináře:

6. března 2001
Fyzikální problémy termometrie velmi nízkých teplot
Doc. RNDr. M. Rotter, CSc.
MFF UK
13. března 2001
Kvantové grupy
Doc. RNDr. Č. Burdík, DrSc.
FJFI ČVUT
20. března 2001
Maxwellův démon bez démona
Prof. RNDr. V. Čápek, DrSc.
FU UK
27. března 2001
Informatika: současný stav a problémy
Prof. RNDr. J. Pokorný, DrSc.
MFF UK
10. dubna 2001
Gravitational lens theory from a spacetime perspective
Prof. Dr. J. Ehlers
Max Planck Institut für Gravitationsphysik, Albert-Einstein-Institut, Golm/Postupim (zakladatel ústavu a jeho první ředitel)
(seminář v angličtině)
24. dubna 2001
Zpomalené a zastavené světlo
prof. RNDr. B. Velický, CSc, RNDr. A. Kalvová, CSc.
MFF UK - KFES
15. května 2001
Odkud se berou fyzikální zákony
Prof. RNDr. L. Skála, DrSc.
MFFF UK KCHFO

Další ročníky:


© 4. října 2001; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>