Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2016


Proběhlé semináře:

26. února 2016
Seminář se výjimečně koná v pátek ve 14:00 v posluchárně ÚTF MFF UK
A novel approach to diffusing the black hole information paradox
Prof. Daniel Sudarsky
UNAM, Mexiko

We will briefly review the issue of "information loss" during the Hawking evaporation of a black hole, and argue that the quantum dynamical reduction theories, which have been developed to address the measurement problem in quantum mechanics, possess the elements to diffuse the ``paradox” at the qualitative and at the quantitative level, leading to what seems to be an overall coherent picture.

1. března 2016
Experimentální problémy neutrin
Ing. Otokar Dragoun, DrSc.
Ústav jaderné fyziky, Řež
8. března 2016
Imaginary crystals made real
Alfredo Iorio
ÚČJF MFF UK

Abstract: We construct, through mathematical insights, and robust computer-based simulations, a new realistic molecular carbon structure, that in a limit, corresponds to a three-dimensional black-hole. The molecule is a Beltrami pseudosphere, the manifestation in the Euclidean space of Lobachevsky geometry. The symmetries of Beltrami are found here to be non-trivially related to those of a sphere, and are an instance in Euclidean space of the mysterious Lobachevsky crystallography.

15. března 2016
Klimatické změny: Fakta bez mýtů
Tomáš Halenka
KFA MFF UK
22. března 2016
Nukleové kyseliny - současný pohled
Josef Štěpánek
FÚ MFF UK
5. dubna 2016
Fermat's Last Theorem, modular forms, and L-functions
Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.
KA MFF UK
(seminář v angličtině)
12. dubna 2016
Geoneutrinos – a new tool to study Earth’s interior
RNDr. Ondřej Šrámek, Ph.D.
KG MFF UK
(seminář v angličtině)
19. dubna 2016
Kosmické fotony nejvyšších energií
RNDr. Michael Prouza, Ph.D.
FÚ AV ČR
26. dubna 2016
Consistent description of quantum criticality
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc.
FZÚ AV ČR
(seminář v angličtině)
3. května 2016
Is science teaching failing at teaching science thinking?
Prof. Chris Moore
Coastal Carolina University
(seminář v angličtině)
10. května 2016
On the meaning of the vertex couplings in quantum graphs
Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.
ÚJF AV ČR
(seminář v angličtině)
17. května 2016
Vybrané emise v zemské magnetosféře
RNDr. František Němec, Ph.D.
KFPP MFF UK

Další ročníky:


© 26. září 2016; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>