Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2009


Proběhlé semináře:

3. března 2009
Do quantum effects hold together DNA condensates?
A. Iorio, PhD
MFF UK
(seminář v angličtině)
10. března 2009
Použití reakcí iontů s molekulami pro měření stopových koncentrací látek ve vzduchu a lidském dechu
RNDr. Patrik Spaněl, PhD
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
17. března 2009
Nepřímé metody v jaderné astrofyzice
ing. V. Kroha, CSc
ÚJF AV ČR
24. března 2009
Cosmological perturbation theory, instantaneous gauges, and local inertial frames
J. Bičák
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)

31. března 2009
Multireferenční metody spřažených klastrů: teorie a aplikace
RNDr. J. Pittner, Dr.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

7. dubna 2009
Instrumentální pozorování bolidů v Evropě a Austrálii
RNDr. P. Spurný, CSc.
AsÚ AV ČR
14. dubna 2009
Velikonoce - seminář se nekoná
21. dubna 2009
Kaonová jádra
RNDr. Jiří Mareš, CSc.
ÚJF AV ČR

28. dubna 2009
Matematická teorie rovnic mechaniky tekutin
RNDr. E. Feireisel, DrSc.
MÚ AV ČR
5. května 2009
10:00 hod.
Geometric concepts for the mass in General relativity
prof. Dr. Gerhard Huisken
Albert Einstein Institute Golm
(seminář v angličtině)

5. května 2009
11:00 hod.
Newton's First Law: Criticism of the usual presentations, and proposal of new formulations
Prof. Dr. Herbert Pfister
Faculty of Physics, Tuebingen University
(seminář v angličtině)
12. května 2009
Některé fyzikální a estetické aspekty hudební akustiky
doc. RNDr. J. Pavluch, CSc.
MFF UK
19. května 2009
Conformally-cyclic cosmology and the Weyl tensor hypothesis
prof. Paul Tod
Math. Inst. Univesrity of Oxford
(seminář v angličtině)


Další ročníky:


© 26. května 2009; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>