Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2006


Proběhlé semináře:

3. října 2006
Hyperbolické systémy PDR a zákony zachování
doc. RNDr. M. Rokyta, CSc.
KMA MFF UK
10. října 2006
Molekulární motor a elektronová pumpa
Martin Čížek
ÚTF MFF UK
17. října 2006
seminář se nekoná
24. října 2006
O nehermitovské kvantové mechanice
ing. M. Znojil, DrSc.
ÚJF AV ČR
31. října 2006
O fyzice na Lawrence Berkeley National Laboratory, etc.
Karel Houfek
ÚTF MFF UK
7. listopadu 2006
Kvantově korelované dvoufotonové stavy a měření jejich fotopulzních statistik
RNDr. Jan Peřina ml., Ph.D.
FZÚ AV ČR
14. listopadu 2006
Van de Graaffův urychlovač v Tróji - experimenty a aplikace
RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
ÚČJF MFF UK
21. listopadu 2006
Stereologie a stochastická geometrie
prof. RNDr. V. Beneš, DrSc.
MFF UK
28. listopadu 2006
Bránové kosmologie a jejich perturbace
T. Doležel
ÚTF MFF UK
5. prosince 2006
Stínění, přenos náboje a elektronové korelace v kovových slitinách
RNDr. V. Drchal, DrSc.
FZU AVČR
12. prosince 2006
Nobelova cena za fyziku 2006
J. Langer a D. Heyrovský
ÚTF MFF UK

Další ročníky:


© 15. února 2007; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>