Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2008


Proběhlé semináře:

30. září 2008
Aspects of black hole entropy
Prof. Parthasarathi Majumdar
Saha Institute of Nuclear Physics, Bidhannagar, Kolkata, India
(seminář v angličtině)
7. října 2008
Využití nového urychlovače Tandetron pro materiálový výzkum, přípravu nových struktur a fyziku iontových svazků
RNDr. A. Macková, PhD
Ústav jaderné fyziky AV ČR, Řěž u Prahy

14. října 2008
Pokroky teorie strun v roce 2008 I.
RNDr. Martin Schnabl, PhD
FZÚ AV ČR

21. října 2008
Pokroky teorie strun v roce 2008 II.
RNDr. Martin Schnabl, PhD
FZÚ AV ČR

28. října 2008
Seminář se nekoná
4. listopadu 2008
Chirální symetrie a QCD
Dr. M. Kolesár, Ph.D.
MFF UK
11. listopadu 2008
Teorie supravodivosti založená na T-matici
doc. Pavel Lipavský, CSc.
MFF UK a FZÚ AV ČR
18. listopadu 2008
Klasický a kvantový chaos v atomových jádrech
doc. RNDr. Pavel Cejnar, Dr.
MFF UK

25. listopadu 2008
Heisenbergovy relace neurčitosti mohou být nahrazeny silnějšími relacemi neurčitosti
Prof. L. Skála, DrSc.
MFF UK
2. prosince 2008
Problem of energy in general relativity
Prof. Chiang-Mei Chen
National Central University, Chungli, Taiwan
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 24. října 2008; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>