Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2006


Proběhlé semináře:

21. února 2006
Positron annihilation on molecules
Prof. G. Gribakim
Queens University Belfast UK
(seminář v angličtině)

28. února 2006
Procesy samouspořádání při epitaxním růstu polovodičů
Prof. RNDr. V. Holý, DrSc.
KFES MFF UK
7. března 2006
Jiří Schulz - zapomenutý fyzik
J. Horáček
ÚTF MFF UK
14. března 2006
Analytical treatment of the motion of compact binaries in general relativity including spin
Prof. RNDr. G. Schäfer
Ústav teoretické fyziky, Friedrich Schiller University, Jena
(seminář v angličtině)
21. března 2006
Kvantová mechanika a teorie informace
Prof. L. Skála
KChF MFF UK
28. března 2006
Nezářivé relaxační procesy v atomárních clusterech
P. Kolorenč
ÚTF
4. dubna 2006
A general discussion on Universities in the United Kingdom, teaching of mathematics and physics, science and religion, etc.
Prof. J. B. Griffiths
University of Loughborough, UK
(seminář v angličtině)
11. dubna 2006
Kryogenní turbulence
Prof. L. Skrbek
Společné pracoviště fyziky nízkých teplot FÚ AV ČR a MFF UK
18. dubna 2006
seminář se nekoná
25. dubna 2006
Gravitational waves and stochastic background
Dr. C. N. Colacino
Astrophysics and Space Research Group, The University of Birmingham
(seminář v angličtině)
2. května 2006
Jak přednášet linearizovanou teorii gravitace
Prof. P. Hájíček
Inst. Theor. Phys., Bern
9. května 2006
Detection of gravitational waves from pulsars
Dr. B. Krishnan
Albert Einstein Institut, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)
16. května 2006
Pozor!!!! Mimořádně od 13.10 hod.
ADS/CFT correspondence (ADS = anti-de Sitter, CFT = conformal field theory)
Dr. S. Kovacs
Albert Einstein Institut, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)
23. května 2006
Universe scenarios from loop quantum cosmology
Prof. Martin Bojowald
Institute for Gravitational Physics & Geometry, Penn State University, USA
(seminář v angličtině)


Další ročníky:


© 1. října 2006; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>