Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 1997


Proběhlé semináře:

25. listopadu 1997
Laserové chlazení (Nobelovy ceny za fyziku 1997)
RNDr. K. Rohlena, CSc.
FÚ AV ČR
2. prosince 1997
Kvantová mechnika na hranici
Mgr. P. Krtouš, PhD.
KTF
9. prosince 1997
Astronomické objevy roku 1996 - I
RNDr. J. Grygar, CSc.
FÚ AV ČR
16. prosince 1997
Astronomické objevy roku 1996 - II
RNDr. J. Grygar, CSc.
FÚ AV ČR

Další ročníky:


© 22. června 1998; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>