Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2022


Proběhlé semináře:

22. února 2022
James Webb Space Telescope and Intricate Physics of Star Formation in the Galactic Center and Beyond
Dr. Michal Zajaček, PhD
Department of Theoretical Physics and Astrophysics at the Masaryk University, Brno

1. března 2022
Numerical solution of fluid-structure interaction
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
Katedra numerické matematiky MFF UK

8. března 2022
Complex time and critical effects in quantum tunneling
Mgr. Pavel Stránský, PhD
Ústav částicové a jaderné fyziky MFFUK
15. března 2022
Aktuální klimatická změna v širších environmentálních a společenských souvislostech
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc
Katedra fyziky atmosféry MFF UK

22. března 2022
Přesné měření času
Ing. Alexander Kuna, Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR
(seminář v angličtině)

29. března 2022
Ultrafast nonlinear laser spectroscopy: Measuring perturbation theory
RNDr. Pavel Malý, Ph.D.
Fyzikalni ustav UK
(seminář v angličtině)

4. dubna 2022
The world of Kasteleyn orientations
Prof. RNDr Martin Loebl, CSc.
Katedra aplikovane matematiky MFF UK
(seminář v angličtině)

12. dubna 2022
Oceans and their numerical modelling
RNDr Libor Šachl, Ph.D.
Katedra geofyziky MFF UK
(seminář v angličtině)

Abstrakt: Nejprve se seznámíme s povrchovou a hlubinnou cirkulací v oceánu. Pak se budeme věnovat numerickým modelům oceánského proudění. Vysvětlíme si, na čem jsou založeny a na závěr si ukážeme výsledky z několika numerických simulací.

26. dubna 2022
Electric and magnetic fields in the oceans
doc. RNDr Jakub Velímský, Ph.D.
Katedra geofyziky MFFUK
(seminář v angličtině)

Abstrakt: Slaná mořská voda je dobrým elektrickým vodičem. Interakcí oceánského proudění s geomagnetickým polem tak vznikají elektromagnetické signály, které se dále šíří atmosférou i zemským nitrem. Dokážeme tyto elektromagnetické stopy oceánů změřit na geomagnetických observatořích, podmořských kabelech, nebo dokonce na oběžné dráze? Umíme je modelovat? A je to vůbec k něčemu dobré?

3. května 2022
Talking about Canada, physics in the Perimeter Institute, and about Algonquins
doc. David Kubizňák, Ph.D.
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)

10. května 2022
Leptogenesis in unified models of interactions
doc. Michal Malinský, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)

17. května 2022
Optical Biosensors and Their Medical Applications
prof. Ing. Jiří Homola, CSc.,DSc.
Institute of Photonics and Electronics, CAS
(seminář v angličtině)


Další ročníky:


© 2. října 2022; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>