Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2023


Proběhlé semináře:

28. února 2023
Seminář se výjimečně koná v posluchárně T1
Od rozhodování jednotlivců k fungující společnosti
doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.
CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR)

Budeme si nejdříve povídat o tom, jak se my lidé rozhodujeme a jak naše ekonomické rozhodování modelovat a studovat. Potom přejdeme k celým trhům, kdy společně fungujeme dobře, a kdy je třeba něco změnit.

Doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (*1980) vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově (MFF), získal magisterský a doktorský titul v oboru aplikované matematiky na Princetonské univerzitě v USA. Od roku 2010 působí jako výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR. Od roku 2011 je členem akademického sboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Působí zde jako docent, od roku 2016 je i členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI. V minulosti působil jako výzkumný pracovník v Centre for Economic and Policy Research v Londýně a na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Obdržel Cenu ministra školství České republiky, Exeter Prize za nejlepší práci v oblasti experimentální ekonomie a cenu The Neuron Award pro nadějné mladé vědce. V roce 2015 získal jako první český ekonom Starting grant Evropské výzkumné rady ERC, v současnosti je držitelem ERC Consolidator Grantu "Economics of Inattention" (2021-2026). Zabývá se zejména makroekonomii, ekonomickou teorii, ekonomii informací a behaviorální ekonomii.

7. března 2023
Seminář se výjimečně koná v posluchárně T1
Město a my
doc. RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D.
Ústav ekonomiky a managementu VŠCHT v Praze

Existuje homo urbanus, člověk městský? Naším pobytem v městské civilizované společnosti se šlechtíme. Něco ztrácíme a něco získáváme naším poměšťováním, Stále hlouběji se jako společnost, ale i jako jednotlivci ve městech proměňujeme.

Města nás přitahují, ale my si tuto gravitaci vykládáme jako, že v nich chceme žít. Někteří více a někteří méně.

Docent městského stavitelství a inženýrství, expert na regionální a městský rozvoj, analytik a poradce pro strategické řízení obcí, měst a regionů, bývalý primátor hl. m. Prahy a člen Evropského výboru regionů

14. března 2023
Superfluidity and turbulence in (nearly) two dimensions
Mgr. Emil Varga, Ph.D.
KFNT MFF UK
(seminář v angličtině)

Superfluid helium-4 restricted to two-dimensional confinement offers a rich playground for a wide variety of physical phenomena, including two-dimensional turbulence, finite-size effects and the Berezinskii-Kosterlitz-Thouless phase transition. In this seminar, I will discuss recent experimental results concerning these topics, and contemporary and near-future experimental approaches at the department of low temperature physics, including two-dimensional superfluidity under rotation.

21. března 2023
Leptogenesis in the flipped SU(5) model
RNDr. Martin Zdráhal, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)

28. března 2023
!!! Pozor, změna přednášky !!!
Efficient trajectory calculations for extreme mass ratio inspirals using near-identity (averaging) transformations
Dr. Philip Lynch
Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute), Department of Astrophysical and Cosmological Relativity
(seminář v angličtině)

4. dubna 2023
Pozorování ultrarychlých procesů pomocí laserových a elektronových pulzů
dr. Martin Kozák, Ph.D.
KChFO MFF

18. dubna 2023
Konstrukce kinetické rovnice pro jednočásticovou matici hustoty
prof. Pavel Lipavský, DrSc.
Fyzikální ústav UK

25. dubna 2023
Nové trendy ve strojovém učení
Mgr. Martin Váňa, Ph.D.
Salted CX
2. května 2023
Generalizing the coupling between spacetime and matter
dr. Sante Carloni, Ph.D.
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)
9. května 2023
Vznik a vývoj zemětřesení--příklady z Řecka a Turecka
prof. RNDr. František Gallovič, Ph.D.
KG MFF UK
30. května 2023
Microscopics of de Sitter entropy from precision holography
Prof. Thomas Hertog
Katholieke Universiteit Leuven
(seminář v angličtině)
I explain how quantum corrections to the entropy of four-dimensional de Sitter space can be computed using the AdS/CFT correspondence. Employing the intertwinement of Euclidean de Sitter and anti de Sitter saddles, I embed effective de Sitter gravity theories in M-theory and conjecture that the partition function of the ABJM CFT dual encodes all perturbative corrections to the de Sitter entropy in the static patch. This conjecture is checked for the first two subleading corrections to the area-law by studying four-derivative terms and one-loop effects in de Sitter gravity. Finally I comment on the extension of this framework to compute more tangible cosmological observables.
Prof. Thomas Hertog is the head of Theoretical Physics at the Faculty of Science, KU Leuven. He obtained a PhD degree at Cambridge under the supervision of Steven Hawking and became later one of his key collaborators. He is the author of a number of influential works on quanum cosmology, its relation to the string theory and other fundamental issues in theoretical physics. His book "On the Origin of Time: Stephen Hawking’s Final Theory" has become the bestseller. Its translation into Czech is just now appearing. Few copies will be availbale for sale after the seminar.

Zoom link

Další ročníky:


© 20. května 2023; Oldřich Semerák <semerak@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>