Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2013


Proběhlé semináře:

15. října 2013
Meteorologie a střední atmosféra
doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.
MFF UK

22. října 2013
Fyzika jetů na urychlovačích
Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.
FÚ AV ČR

5. listopadu 2013
Přesné metody pro popis molekul na površích a rozhraních
Mgr. Jiří Klimeš, Ph.D
Faculty of Physics, University of Vienna
12. listopadu 2013
Omezená difúze interagujících částic
RNDr. Artem Ryabov
MFF UK

19. listopadu 2013
Ono je hej věcem těm rozumět, když se člověk narodí Weyrem!
Mgr. Martina Štěpánová, PhD
MFF UK

26. listopadu 2013
Aplikace počítačových simulací: Molekulární pohled na proces elektrospinningu
prof. RNDr.Ivo Nezbeda DrSc
ÚChP AV ČR
3. prosince 2013
Fyzika a mýtus nekonečna
RNDr. Peter Zamarovský CSc
FEL ČVUT
10. prosince 2013
Lokalizace robotů
RNDr David Obdržálek, PhD
MFF UK


Další ročníky:


© 2. ledna 2015; Karel Houfek <houfek@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>