Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2002


Proběhlé semináře:

19. února 2002
Seminář se nekoná
26. února 2002
Úvod do synergetiky - biologický model
Doc. RNDr. J. Fiala, CSc.
MFF UK
5. března 2002
Bremsstrahlung and accelerated observers
Dr. Daniel Sudarsky
Universidad Nacional de Mexico
(seminář v angličtině)
12. března 2002
Exkurze do fyziky makromolekul
RNDr. I. Krakovský, CSc., O. Savelyev
MFF UK
19. března 2002
Teorie efektivních Lagranžiánů a QCD
RNDr.J. Novotný, CSc.
MFF UK
26. března 2002
Modelling black hole simulations
Prof. K. Rosquist
Stockholm University
(seminář v angličtině)
2. dubna 2002
Seminář se nekoná
9. dubna 2002
Pozitronová anihilace ve fyzice pevných látek
RNDr. J. Kuriplach, CSc.
MFF UK
16. dubna 2002
Fermion-bosonové mapování a supersymetrie atomových jader
RNDr. P. Cejnar, Dr.
MFF UK
23. dubna 2002
Klasické geometrie ve věku počítačů
Prof. A. Karger, DrSc.
MFF UK
30. dubna 2002
Modelování turbulence
RNDr. P. Kotalík, Ph.D.
Institute of Applied Mathematics, University of Dortmund
14. května 2002
Seminář se nekoná - Rektorský den
21. května 2002
Global non-linear stability of some cosmological spacetimes
Prof. Yvonne Choquet-Bruhat
University of Paris VI
(seminář v angličtině)
11. června 2002
Theory of Cold Atomic Collisions
Prof. J. Macek
University of Tennessee Knoxville and Oak Ridge National Laboratory Oak Ridge

Další ročníky:


© 29. května 2002; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>