Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 1999


Proběhlé semináře:

16. března 1999
Mnohofázové proudění a plazmová technologie
RNDr. P. Kotalík, Dr.
ÚFPl AVČR
23. března 1999
Stochastická anomální difuse iontu z tokamaku, Levy walks a "strange dynamics"
ing. L. Krlín, DrSc.
ÚFPl AVČR
30. března 1999
Maple V. rel. 5
Mgr. T. Ledvinka, Dr.
KTF

Podklady pro seminář a některé linky týkající se Maple naleznete na stránce: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/~ledvinka/maple

6. dubna 1999
seminář se nekoná
13. dubna 1999
Kvantová mechanika
v Hilbertově prostoru konečné dimense
Prof. J. Tolar, DrSc
FJFI ČVUT Praha
20. dubna 1999
Resonanční atomové procesy
Mgr. M. Čížek
KTF
27. dubna 1999
Klasické skalární pole v oscilující oblasti
RNDr. J. Dittrich, CSc.
ÚJF AVČR
4. května 1999
Einstein-Kepler problem in 2+1 dimensions
Dr. Jorna Louko
Albert Einstein Institut Potsdam
(seminář v angličtině)
11. května 1999
Postmoderní fyzika a informatická pedagogika
Prof. Ing. L. Drška, CSc.
FJFI ČVUT
18. května 1999
Mathematica v. 3.01
aneb jak naučit počítač diferenciální geometrii
Mgr. P. Krtouš, PhD.
KTF

Vedle stručného přehledu schopností systému Mathematica se v krátkosti dotkneme otázky, jak systémy pro algebrackou manipulaci vůbec fungují. Jako příklad si ukážeme, jak naučit Mathematicu něco z diferenciální geometrie.

Materiály k semináři se nacházejí na adrese: http://otokar.troja.mff.cuni.cz/seminare/texty/Mathematica/Mathematica.html.

15. června 1999
Mimořádný seminář
The Big Bang, Stephen Hawking, and God
prof. F. Schaefer
USA
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 10. září 1999; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>