Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2012


Proběhlé semináře:

28. února 2012
Interakce normálního proudu se supravodivým proudem v teorii Ginzburga a Landaua
doc. RNDr. Pavel Lipavský, CSc.
MFF UK

Fenomenologickou teorii nerovnovážné supravodivosti sformulujeme v souřadném systému plujícím s normálními elektrony. Oproti běžné formulaci v laboratorním systému nalezneme nový člen: interakci mezi normálním proudem a supravodivým proudem. Díky novému členu teorie splní součtové frekvenční pravidlo pro vodivost a dává lepší souhlas s měřenou FIR vodivostí.

6. března 2012
Disipativní systémy a astrofyzikální spektropolarimetrie
RNDr. Jiří Štěpán, PhD.
AsÚ AV ČR
13. března 2012
O strace v říši entropie i dalších říších
Markéta Baňková
Praha

Seminář a "show" umělkyně a spisovatelky, autorky knihy fyzikálních bajek "Straka v říši entropie", která získala cenu Magnesia Litera za "objev roku 2010". Mnoho zajímavostí o této průkopnici net art, grafičce, tvůrkyni Mapy New Yorku atd atd lze objevit na www.bankova.cz a v úterý 13. 3. v 10 hod. na "teoretické fyzice" .

20. března 2012
Quantum Big Bang without fine tuning in a toy-model
ing. M. Znojil, DrSc.
ÚJF AV ČR
27. března 2012
Přeměna fotonu v křemíkových nanostrukturách - od jednotlivého nanokrystalu k hustému uspořádání
doc. RNDr. Jan Valenta, PhD.
MFF UK
3. dubna 2012
Dynamics of open mesoscopic systems, molecular bridge as a case study.
RNDr. Václav. Špička, CSc.
FzÚ AV ČR
10. dubna 2012
Seminář se nekoná

17. dubna 2012
Determination of the light quark masses
Mgr. Martin Zdráhal
ÚČJF MFF UK
24. dubna 2012
Analýza stavů napětí a poškození významných technických děl Karlův most a ochranná obálka JETE
prof. ing. Jiří Šejnoha, DrSc.
ČVUT Praha
15. května 2012
Worldwide LHC Computing Grid: Status a zkušenosti z prvních dvou let zpracovaní dat z LHC
RNDr. D. Adamová, CSc.
ÚJF AV ČR Řež
22. května 2012
Symetrie konečné Heisenbergovy grupy
prof. ing. J. Tolar, DrSc.
FJFI ČVUT Praha

Další ročníky:


© 20. listopadu 2012; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>