Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2005


Proběhlé semináře:

4. října 2005
Fyzika v elektronových srážkách
prof. dr. Michael Allan
Fribourg University, Switzerland
(seminář v angličtině)

11. října 2005
Status projektu Observatoře Pierra Augera
RNDr Jan Řídký, CSc
FZÚ AV ČR
18. října 2005
Seminář se nekoná

25. října 2005
Spintronika
RNDr. Tomáš Jungwirth,.Dr.
FzÚ AV ČR

1. listopadu 2005
Einstein po Nobelově ceně
prof. Jan Novotný, CSc.
MU Brno

8. listopadu 2005
Velká listopadová revoluce
doc. ing. Jan Hladký, DrSc.
FzÚ AV ČR

15. listopadu 2005
Výpočetní složitost a kvantové výpočty
RNDr Pavel Pudlák, DrSc.
MÚ AV ČR

Cílem přednášky je seznámit posluchače s oblastí výzkumu zvanou výpočetní složitost. K tomuto účelu popíšeme dva výsledky. První, tzv. PCP věta, říká zhruba, že je možno kódovat důkazy takovým způsobem, aby k ověřeni správnosti se stačilo podívat na několik náhodně vybraných bitů. Druhý výsledek říká, že pomocí kvantových počítačů (což je zatim jenom teoretický pojem) lze efektivně najít dělitele velkého složeného čísla. To se pomocí klasických počítačů neumí.

22. listopadu 2005
Výsledky experimentu H1
Ing J. Žáček, DrSc.
MFF UK

29. listopadu 2005
Studium rezonancí pomocí nehermitovské kvantové mechaniky
P. R. Žďánská, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

6. prosince 2005
Ledová tělesa na okraji sluneční soustavy
doc. RNDr. M. Šolc, CSc.
MFF UK

10. ledna 2006
Adiabatic and diabatic ab initio calculations for LiH
Prof. F. X. Gadea
Univerzita v Toulouse
(seminář v angličtině)


Další ročníky:


© 9. ledna 2006; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>