Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2017


Proběhlé semináře:

3. října 2017
Setkání se studenty
10. října 2017
Linear and quadratic magnetooptic spectroscopy
RNDr. Jaroslav Hamrle, PhD.
MFF UK
(seminář v angličtině)
17. října 2017
Complex, sparse and dense
prof. RNDr. J. Nešetřil, DrSc., Dr.h.c.
IUUK MFF UK
(seminář v angličtině)
24. října 2017
Visualization of quantum flows
Marco La Mantia, PhD.
MFF UK
(seminář v angličtině)
31. října 2017
Matching of Dynamical Systems
2) Ogul Esen
Gebze Technical University, Turkey
(seminář v angličtině)

31. října 2017
Hamiltonian and gradient formulation of non-equilibrium thermodynamics
1) RNDr. Michal Pavelka, PhD.
MFF UK
(seminář v angličtině)
7. listopadu 2017
Klamná intuice v matematice a fyzice, aneb několik návodů, jak se zaručeně dostat na scestí
Prof. RNDr. Luboš Pick, D.Sc.
MFF UK
14. listopadu 2017
Gravitational wave generation by interaction of high power lasers with matter
RNDr. Hedvika Kadlecová, PhD.
ELI
(seminář v angličtině)

21. listopadu 2017
Non-Maxwellian kappa-distributions in the solar corona - spectroscopic effects and diagnostics.
doc. Elena Dzifčáková, CSc.
ASU AV ČR
(seminář v angličtině)

28. listopadu 2017
CuMnAs: a material for antiferromagnetic spintronics
Mgr. Karel Výborný, Dr.
FZU AV ČR
(seminář v angličtině)
5. prosince 2017
Ellipticity and representation theory in infinite dimension
Doc. S. Krýsl, PhD.
MFF UK
(seminář v angličtině)

12. prosince 2017
Archeologie a dálkový průzkum. 25 let letecko-archeologického průzkumu v Čechách.
prof. PhDr. Martin Gojda, DSc.
Archeologický ústav AV ČR, Západočeská univerzita v Plzni, Uniwersytet kardynala Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

Další ročníky:


© 28. listopadu 2017; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>