Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 1998


Proběhlé semináře:

6. října 1998
Fundamental Physics in Space
prof. Maurice Jacob
CERN CNRS
(seminář v angličtině)
20. října 1998
Maxwellovi démoni a druhá věta termodynamická
Prof. V. Čápek, DrSc
FÚ MFF
27. října 1998
Molekulárně dynamická simulace nukleových kyselin
Mgr. Ivan Barvík
FÚ MFF
3. listopadu 1998
30 let axiální anomálie
Prof. J. Hořejší, DrSc
NC MFF
10. listopadu 1998
Odezva pohybu Slunce ve slunečních a pozemských dějích
ing. I. Charvátová, CSc
GÚ AV
17. listopadu 1998
Iontové klastry vzácných plynů
RNDr. I. Paidarová, CSc.
ÚFCh AV
24. listopadu 1998
Overcharging of a black hole and cosmic censorship
Miss Veronika Hubeny
Univ. of Santa Barbara
(seminář v angličtině)
1. prosince 1998
Fyzika hvězdných atmosfér
RNDr. Jiří Kubát, CSc.
AÚ AVČR
8. prosince 1998
Vzpomínky na Ústav teoretické fyziky
Prof. Miroslav Brdička Praha
15. prosince 1998
Astronomické objevy roku 1997
RNDr. Jiří Grygar, CSc
FÚ AVČR
12. ledna 1999
Základy akustiky - ukázky
Doc. RNDr. J. Obdržálek, CSc
KTF MFF

Další ročníky:


© 11. ledna 1999; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>