Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2010


Proběhlé semináře:

5. října 2010
Setkání se studenty

12. října 2010
Mach's erkenntnis-psychological synthesis of physics and mathematics
Dr Hayo Siemsen
Ernst Mach Institute for Philosophy of Science, Emden/Leer, University of Applied Sciences, Germany
(seminář v angličtině)
19. října 2010
Recent Progress in the Theory of Dissociative Electron Attachement: From Diatomics to Biomolecules
prof. Ilya I. Fabrikant
University of Nebraska, Lincoln, USA
(seminář v angličtině)
26. října 2010
Přenos záření v termálním plazmatu
RNDr. Milada Bartlová, CSc.
TU Brno
2. listopadu 2010
Virtuální observatoř, Astroinformatika a čtvrté paradigma vědy
RNDr. Petr Škoda, PhD
ASU AV ČR
9. listopadu 2010
Dar přítele Roentgena
Doc. RNDr. S. Daniš, PhD
MFF UK

16. listopadu 2010
Nanostrukturní sluneční články (a další novinky v oboru fotovoltaiky)
RNDr. A. Fejfar, CSc.
FzÚ AV ČR
23. listopadu 2010
Neočekávané chování neutronových rezonancí
Mgr. Milan Krtička, PhD
MFF UK
30. listopadu 2010
Zlatá léta šedesátá: Jak jsme začínali
doc. RNDr. Jan Hladký, DrSc.
FzÚ AV ČR
7. prosince 2010
Jak pocitače "rozumějí" češtině? Zachycení významu pro zpracování přirozeného jazyka
RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.
MFF UK

14. prosince 2010
Kam patří (Santa) Klaus aneb o vyšších dimenzích
doc. dr. J. Langer, CSc.
ÚTF MFF UK
11. ledna 2011
Přežijí základní fyzikální jednotky rok 2011?
doc. J. Obdržálek
UTF MFF UK

Další ročníky:


© 7. března 2011; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>