Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2020


Proběhlé semináře:

25. února 2020
Agreement with experiment vs. fruitfulness of theories: a lesson we can draw from the history of physics
RNDr. Martin Macháček, CSc.
AÚ AV ČR Ondřejov
(seminář v angličtině)

Ptolemaic astronomy is an example of theory which perfectly agreed with experiment and still proved to be physically sterile. We should keep this in mind even today.

3. března 2020
Atomic spectroscopy and fundamental physics
doc. Mgr. Zamastil, Ph.D., Mgr. Tereza Uhlířová
KChF MFF UK
(seminář v angličtině)
10. března 2020
Amplitude methods in particle physics
doc. RNDr. Karol Kampf, Ph.D.
ÚČJF MFF UK
(seminář v angličtině)
17. března 2020
Vzhledem k omezení výuky na MFF UK byl počínaje dnem 17.3.2020 seminář ÚTF až do konce semestru přerušen.

Další ročníky:


© 19. března 2021; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>