Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2008


Proběhlé semináře:

19. února 2008
Machian epistemology and (the evolution of) physical concepts
Dr Hayo Siemsen
International Study Leader EU-POPBL Project, Emden
(seminář v angličtině)
4. března 2008
Rozmotávání spekter násobných hvězd II
Doc. RNDr. P. Hadrava, CSc.
AsÚ AV ČR
11. března 2008
Vznik iregulárních satelitů velkých planet a doba s ním související
Doc. RNDr. D. Vokrouhlický, DrSc.
MFF UK
18. března 2008
Klimatické modely a změny klimatu
Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Katedra meteorologie a ochrany prostředí, MFF UK
25. března 2008
Seminář se nekoná
1. dubna 2008
Interatomic Coulomb Decay
RNDr. P. Kolorenč, Ph.D.
MFF UK
8. dubna 2008
Faktorizace a gaussovské sumy
Ing. M. Štefanák
Katedra fyziky, FJFI ČVUT Praha
15. dubna 2008
Spintronika
RNDr. P. Němec, Ph.D.
KChFO, MFF UK
22. dubna 2008
Dvě nové vícerozměrné relace neurčitosti
Prof. RNDr. L. Skála, DrSc.
KChFO MFF UK
29. dubna 2008
Boseho-Einsteinova kondenzace: od atomu k molekulám
Ing. P. Soldán, Dr.
KChFO, MFF UK

6. května 2008
Regularita Navier-Stokesových rovnic (miliónový problém matematické analýzy)
doc. RNDr. M. Pokorný, Ph.D.
MÚ MFF UK
13. května 2008
Výzkum a vývoj radiofarmak
ing. Rostislav Mach, DrSc.
ÚJF AV ČR Řež

20. května 2008
Databáze české DNA
RNDr. L. Urban, CSc.
MFF UK

17. června 2008
Hidden symmetries of higer dimensional black holes
Prof. V. Frolov
University of Alberta, Edmonton
(seminář v angličtině)

Další ročníky:


© 24. října 2008; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>