Seminář Ústavu teoretické fyziky

jaro 2007


Proběhlé semináře:

27. února 2007
Přesné měření oscilací elektronových antineutrin v experimentu Daya Bay
RNDr. Rupert Leitner, DrSc
MFF UK
13. března 2007
13:10 hod.
(přednáška pořádaná ve spolupráci ÚTF a ÚČJF)
Lectures on (loop) quantum gravity
ADM formalism and quantization of constrained systems
Prof. Dr. Thomas Thiemann
Albert Einstein Institute, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)
13. března 2007
10:00 hod.
(přednáška pořádaná ve spolupráci ÚTF a ÚČJF)
Lectures on (loop) quantum gravity
Introduction
Prof. Dr. Thomas Thiemann
Albert Einstein Institute, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)

Informace k sérii přednášek Prof. Thomase Thiemanna o kvantové gravitaci:

Profesor Thiemann, autor rozsáhlé monografie o kvantové gravitaci, přednese na ÚTF sérii čtyř přednášek. V první podá obecný přehled a bude motivovat další části. V dopolední přednášce 20.3. se bude na obecné úrovni věnovat otázce pozorovatelných a času v kvantové gravitaci. V odpoledních přednáškách začínajících v 13:10 nastíní konkretněji způsob 'smyčkového' kvantování gravitace.

Všechny přednášky proběhnou v posluchárně T1.

Dokumentace z přednášek je k dipozici na stránce http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/Thiemann.

20. března 2007
13:10 hod.
(přednáška pořádaná ve spolupráci ÚTF a ÚČJF)
Lectures on (loop) quantum gravity
Connection variables and their quantization
Prof. Dr. Thomas Thiemann
Albert Einstein Institute, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)
20. března 2007
10:00 hod.
(přednáška pořádaná ve spolupráci ÚTF a ÚČJF)
Lectures on (loop) quantum gravity
The problem of time in general relativity and quantum gravity
Prof. Dr. Thomas Thiemann
Albert Einstein Institute, Golm/Potsdam
(seminář v angličtině)

Informace k sérii přednášek Prof. Thomase Thiemanna o kvantové gravitaci:

Profesor Thiemann, autor rozsáhlé monografie o kvantové gravitaci, přednese na ÚTF sérii čtyř přednášek.

V této přednášce se prof. Thiemann bude zabývat otázkou definice měřitelných pozorovatelných a času v rámci kvantové gravitace. Odpolední přednáška bude více technického rázu a bude navazovat na odpolední přednášku z 13.3..

Všechny přednášky proběhnou v posluchárně T1.

Dokumentace z přednášek je k dipozici na stránce http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/Thiemann.

27. března 2007
Vyfukování plynů z galaxií v kupách
RNDr. Pavel Jáchym, Ph.D.
ASU AV ČR
3. dubna 2007
Hyperbolické systémy PDR a zákony zachování II.
doc. RNDr. M. Rokyta, CSc.
MFF UK

10. dubna 2007
Supraproud přes kvantové tečky tvořené uhlíkovými nanotrubičkami
RNDr., Tomáš Novotný,PhD
MFF UK

Seminář bude pojednávat o teoretických i experimentálních studiích supravodivého transportu přes uhlíkové nanotrubičky, které efektivně formují tzv. kvantové tečky. Po stručném úvodu do obecné problematiky normálního elektronového transportu přes kvantové příměsi se speciálním zaměřením na komplementární režimy balistického transportu versus coulombické blokády budu diskutovat změny indukované převedením elektrod do supravodivého stavu. Vedle elementární diskuse relevantních fyzikálních principů (např. Andreevova odrazu a jevu "pi-junction") a ilustrace teoretických přístupů budu rovněž diskutovat výsledky nedávných experimentů.

17. dubna 2007
Seminář se nekoná
24. dubna 2007
Ab initio výpočty transportních a mechanických vlastností nanostruktur
Ing. Pavel Jelínek, PhD.
FZÚ AV ČR

15. května 2007
Understanding general relativity and its role in physics
prof. Kjell Rosquist
Uni of Stockholm
(seminář v angličtině)


Další ročníky:


© 26. září 2007; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>