Seminář Ústavu teoretické fyziky

podzim 2001


Proběhlé semináře:

9. října 2001
Fortran 90/95 a jeho použití pro vědecké výpočty
RNDr. L. Hanyk, Ph.D.
MFF UK
16. října 2001
Úvodní poznámky o kvantovém počítání
RNDr. L. Andrej, CSc.
ICS - AV ČR
23. října 2001
Neuronové sítě a jejich použití ve fyzice
RNDr. M. Vicher, PhD
MFF UK
30. října 2001
seminář se nekoná
6. listopadu 2001
Nobelova cena za fyziku 2001
ing. Jiří Hošek, CSc.
ÚJF AV ČR
13. listopadu 2001
Quantum fields at any time
Dr. Madhavan Varadarajan
Raman Research Institute, Indie
(seminář v angličtině)
20. listopadu 2001
Magnetismus vzácných zemin
doc. ing. Štefan Zajac, CSc.
KFES MFF UK
27. listopadu 2001
Počasí na internetu
RNDr. Tomáš Halenka, CSc.
KMOP MFF UK
4. prosince 2001
Žeň astronomických objevů za rok 2000
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
FÚ AV ČR
11. prosince 2001
Kvantové počítání a jaderná magnetická rezonance
RNDr. Pavel Cejnar, Dr.
ÚČJF MFF UK

Další ročníky:


© 19. února 2002; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 2. října 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>