Seminář Ústavu teoretické fyziky


Seminář se koná každé úterý v 10:40 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

4. října 2022
Setkání se studenty

11. října 2022
Entanglement of pseudo-Hermitian states
Mauricio Pato
Universidade de Sao Paulo, Brasil
(seminář v angličtině)

In a recent paper (A. Fring and T. Frith, Phys. Rev A 100, 101102 (2019)), Dyson’s scheme to deal with density matrix of non- Hermitian Hamiltonians has been used to investigate the entanglement of states of a PT-symmetric bosonic system. They found that von Neumann entropy can show a different behavior in the broken and unbroken regime. We show that their results can be recast in terms of an abstract model of pseudoHermitian random matrices. It is found however that, although the formalism is practically the same, the entanglement is not of Fock states but of Bell states.

18. října 2022
Reversibility of chemical systems by light
RNDr. Tomáš Slanina, PhD.
UOChB AV ČR
(seminář v angličtině)
25. října 2022
Magnetism in pi-conjugated polyaromatic hydrocarbons: theory & experiment
Doc. Ing. Pavel Jelínek, PhD.
FzÚ AV ČR
(seminář v angličtině)
1. listopadu 2022
Geometric methods for scattering amplitude
Prof. Jaroslav Trnka, Ph.D.
University of California, Davis
(seminář v angličtině)
8. listopadu 2022
Models of nonlinear elasticity: Questions and progress
prof., RNDr. Stanislav Hencl, PhD.
MFF UK
(seminář v angličtině)

15. listopadu 2022
Nobelova cena za fyziku 2022
Prof., RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc.
ÚČJF MFF UK

22. listopadu 2022
Seminář se nekoná - DOD
29. listopadu 2022
How graphene and carbon nanotubes hunt dark matter particles
Ing. Marek Matas, PhD.
ETH Zurich
(seminář v angličtině)
6. prosince 2022
London model of dual color superconductor
Ing. J. Hošek, DrSc.
ÚJF AV ČR
(seminář v angličtině)

13. prosince 2022
Vibronic dynamics of inelastic electron-molecule collision
Mgr. Jan Dvořák, PhD
ÚTF MFF UK
(seminář v angličtině)
20. prosince 2022
SEMINÁŘ SE RUŠÍ - Přesouvá se na jarní měsíce
Vývoj čínské lineární algebry od zlomků a trojčlenky k determinantům
Mgr. Ing. Jiří Hudeček, Ph.D.
Ústav dálného východu FF UK

Předchozí ročníky:


Jiří Horáček                                                                                                  Jiří Bičák


© 20. prosince 2022; Eva Kotalíková <ekota@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 1. února 2023; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>